ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Повелята на Времето - Всемирна научно-образователна програма

8,00 лв

6,40 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Радея
Година: 2012
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 288

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 135-126

ВА

 

Усъвършенстването на личността е необходимо, за да може човечеството да постигне единение на човешката духовна сила. Ако в своето духовно израстване човек постигне разбирането, че чрез собствените му нравствени дела се появява Бог, тогава човешкото съзнание ще се приобщи към Великото Божие Съзнание и ще може да изяви своята Божествена същност. Времето, в което се намира сега светът, изисква усъвършенстването на човешката личност. Усъвършенстването е повеля на Времето, повеля на Епохата, задължителна и неотменна част от Еволюцията на всичко Съществуващо.

 

Откъс от книгата

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ

Приятели, хора от цялата планета, обръщам се към всички вас с надеждата, че ще Ме чуете и ще разберете тревогата Ми. Обръщам се към всички вас и ви призовавам да бъдете повече от всякога доброжелателни, добронамерени и изключително отговорни във всяка своя мисъл и действие. Сега, след като Ние от Йерархията на Светлината изпращаме непрекъснато към вас Енергия на Съзидателност и Любов, вие трябва да направите всичко, което зависи от вас, за да оползотворите тази Сила. Новата Съзидателна енергия, Енергията на безкористната всеопрощаваща Любов има изключителната сила да даде живот на всяка ваша мисъл. Тя и затова е предназначена: да дава импулс на мисълта и действията на хората, за да могат те да се приобщят към Великата Идея на Създателя за облагородяване на Средата, в която живеете. Облагородяването на Средата, в която живеете, е част от ВСЕЛЕНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО. Както знаете, тази Програма се осъществява в изпълнение на изначалния Промисъл на Създателя за Еволюция на Сътворението. Всичко, което живее и съществува в каквато и да е степен, ще приеме нова форма и ще премине на следващо ниво от своето съществуване. Затова Нашите усилия са насочени към подкрепа и напътствие към вас - притежаващите Разум, защото вие имате и свободната воля да избирате, а точно сега всякакъв избор, различен от Великата Идея на Създателя, може да създаде задържане и осуетяване на еволюционния процес. Вие трябва да сте наясно, че в този случай, когато става въпрос за развитие и утвърждаване на Новия Живот, всяка мисъл и всяко действие встрани от определената посока е НЕЖЕЛАТЕЛНО. С това Създателят и всички Ние от Йерархията на Светлината не омаловажаваме вашето мнение, дори напротив, искаме да осъзнаете колко е важно то за Живота в цялата Вселена. Вашето мнение е необходимо и Ние го търсим, за да се обединим всички заедно - всички, сътворени от Бога, притежаващи разум създания, - да мислим и действаме в една посока: МИР И
БЛАГОДЕНСТВИЕ В НОВИЯ СВЯТ, МИР, ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА ЗА НОВИЯ ЖИВОТ Конкретно вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта вие трябва да укрепнете и да дадете СВОБОДА НА ДУХА, който носите в себе си, но от неграмотност и неразбиране задържате Неговото влияние.
Вашият дух е носител на информация, свързана с настоящите процеси на Еволюция във Вселената. Тази информация е внедрена в енергийната структура на човешкия дух, за да може в необходимото време да се отключи и задейства изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството. У всеки от вас са вложени необходимите качества, за да можете вие да се развивате и да сте адекватни на Новите Условия. Това означава, че всеки от вас в своята конкретна Програма за личностно развитие носи и Идеята за духовното си приобщаване към Великата Програма за Преображение на Пространството. Има, обаче, един съществен момент: духът трябва да бъде ОСВОБОДЕН, т.е. информацията трябва да бъде задействана. Това означава човешкото съзнание да започне да работи с нея. Веднъж отключена, информацията за Еволюция на Сътворението ще започне да работи активно, защото ще се слее с енергийно-информационната вълна на Съзиданието и Любовта, която вече изпълва Пространството. За съжаление не мога да кажа, че тази вълна владее Пространството, и причина за това е вашата пасивност. Ако всеки от вас задейства своята конкретна Програма за личностно развитие, ще отключи и възможността за взаимност между неговото собствено съзнание и Великото Съзнание. Така ще се получи взаимен информационен обмен между вас и енергийно-информационната среда на Пространството. Вие ще отдадете вашето и ще получите Нашето, т.е. основният Принцип на Сътворението - Принципът на Взаимоотдаването, най-после ще започне да се осъществява пълноценно на ниво човешко съзнание.
В последните години енергийно-информационната вълна на Съзиданието и Любовта освобождава Сила, която остава неоползотворена. Това вече създава риск от нейното неправилно използване. И Тъмните сили се нуждаят от подкрепа и те биха могли да възприемат и трансформират освободената енергия според своето разбиране. Така ще се злоупотреби с Нашето добро намерение. Като виждаме тази опасност, Ние искаме да ви предупредим и да знаете, че ако се умножава напоследък агресията във вашия свят, причината е във вас, в хората, които не искат да проумеят своята съществена роля за Живота в този Свят. Затова

МОЯТ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС Е: СЪБУДЕТЕ СЕ ЗА ЖИВОТ! ОСВОБОДЕТЕ СЪЗНАНИЕТО СИ ОТ НЕВЕРИЕТО И СЪМНЕНИЕТО, КОИТО СПЪВАТ ВСЯКА ГРАДИВНА МИСЪЛ И ПОСТЪПКА. ОБИЧАЙТЕ!!! ОБИЧАЙТЕ СЕБЕ СИ, ОБИЧАЙТЕ ХОРАТА И ПРИРОДАТА! НАПРАВЕТЕ СВОЯ ЖИВОТ СЪЗИДАТЕЛНА ПРОЯВА НА БОГА У ВАС! ДАЙТЕ ШАНС НА ДОБРОТО, ВЛОЖЕНО ВЪВ ВАШИТЕ ДУШИ, ДА СЕ ПРОЯВИ! СТАНЕТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ВЕЛИКАТА ИДЕЯ ЗА ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ! НОВИЯТ СВЯТ И НОВИЯТ ЖИВОТ МОГАТ ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ САМО ЧРЕЗ ВАШЕТО АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ. БЛАГОСЛАВЯМ ВИ В ИМЕТО НА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ И СЪЗИДАТЕЛНОСТ! A3 СЪМ С ВАС, БЪДЕТЕ И ВИЕ С МЕН! ОБИЧАМ ВИ, МИЛИ ХОРА!

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar