ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Божествено Учение за Възвишените същества

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2014
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 344

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

1. Съзнаване за Възвишените същества..........17

2. Ангелите................................................................23

Какво е Ангел?..............................................23

Как живеят Ангелите?..............................25

Това са качества на един Ангел, това е животът на Небето.............26

Светът на Ангелите е по-висок от човешкия свят.................28

Ангелът не разбира греха и човешкия живот.............30

Ангелите са същества на абсолютната Чистота...........32

Ангелите са същества на Разумността.....................34

Ангелите са отлични Служители.........................35

Особено нещо е дрехата на Ангела..........................37

Ангелите имат по 6 милиона крила....................38

Ангелът е Огън и Светлина......................................39

Музиката на Ангелите — то е велико нещо!.................41

Ангелът има повече знания от цялото човечество...................44

Има близки отношения между Ангелите и хората........................45

Бог предоставя трудните задачи на Ангелите-48

И Ангелите правят погрешки„................................51

И Ангелите се учат.................................................53

Трябва ла изучавате Ангелския език.........................54

Мъдростта........................................................102

Природата.....................................................103

15. Зад минералите, растенията и животните стоят Възвишени същества........105

16. Възвишените същества слизат на Земята.......................107

Идат на Земята............................................................107

Въплътяват се на Земята............................................110

17. Минали са по човешкия път, но са вършили Волята Божия........................111

18. Библейските примери........................................112

19. Има Ангели и Богове, които се отклониха от правия път...................117

Войната на Ангелите и на Боговете.........................117

Падението на Ангелите и на Боговете..........................118

Падналите Ангели.....................................120

II. НАПРЕДНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА СТОЯТ МНОГО ПО-ВИСОКО ОТ ХОРАТА

1. Велика култура отпреди човека...................122

2. Тези същества са завършили своето развитие.........................................123

3. Грамадна разлика има между Напредналите същества и хората...............125

4. Силата на Напредналите същсства...........129

5. Неща, възможни само за Напредналите същества...................................131

6. Тяхното настояще е наше бъдеще.............133

7. Човек трябва да има реална представа за Напредналите същества..............134

III. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И ХОРАТА

1.  Възвишени същества от Невидимия свят се вселя ват в хората.................138

2. Работят чрез готовите хора.............................140

3. Човек е колективно същество.......................141

4. Съществува вътрешен процес на колективна работа................................142

5. Взаимодействие между Възвишените същества и хората............................145

6. Многостранност на отношенията между Възвишените същества и хората.....147

7. Различия между Възвишените същества и хората...............................150

8. Небесните жители считат нещастието за голямо добро............................154

IV. ВЪЗВИШЕНИТЕ СВЕТОВЕ

1. Съществуват безброй светове........................157

2. Установеният свят е начало на всичко... 157

3. Невидимият свят е по-реален от видимия....................................................158

4. Има цели Царства и светове над нас........160

5. Възвишените светове се отличават с висока култура...............................161

6. Небето е съставено от Велики души..........163

7. Раят е живата Космична Земя......................166

8. Божественият свят е свят на Красота и Хармония.......................166

Посещават човека по време на сън..........................................215

Определят плана, програмата и дори думите на човека....................216

Отбелязват и фотографират делата на хората.........................218

Поставят хората на изпитания...................................220

Изпращат мъчнотии и страдания на хората...................223

Дават уроци на хората............................................226

Коригират човека........................................................227

Предупреждават човека..............................................229

Освобождават човека......................................................230

Работят за повдигането на падналите...................................231

4. Благосклонността на Възвишените същества.........................232

За да ви обърнат внимание..-..........................................232

Трябва да имате одобрението им......................................234

Ще се ползвате от благоволението им........................237

Ще потече благословение........................................238

Ценни са техните подаръци.................................240

5. Строгостта на Възвишените същества.....241

Невидимият свят е много взискателен.....................241

Невидимият свят е строг.....................................242

Страшно нещо иде за света...............................246

VI. ДА ИМАМЕ ПРАВИЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

1. Вяра във Възвишените същества..................249

2. Разбиране на вътрешния закон....................251

3. Връзка с Възвишените същества..................255

Над нас има по-висши същества, с които трябва да се свържем................255

От тази връзка зависи всичко........................................263

Ще влезем в общение с Разумните същества..............267

От хиляди години хората се съобщават с Невидимия свят..........................268

Човек може да посещава Висшия Разумен свят..................................272

4. Да привлечем Възвишените същества...............................................272

5. Да имаме в себе си олтар за Възвишените същества...............................276

6. За всички е необходимо!...................................277

Послушание към Разумните същества...........................277

Възприемане на техните мисли и знания......................................279

Обръщане и апелиране към съществата от Висшите светове....................281

Искане съвет от Възвишените същества...................................284

Съгласие с Възвишените същества.....................................285

Изпълнение на обещанията...........................286

Благодарност и доволство.......................................287

7. От човека се иска!..................................................289

8. Възвишените същества са образец за хората.....................................292

VII. В СВЕТЛИНАТА НА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ

1. Бог, Възвишените същества и човекът.............................295

Бог е най-високото положение.....................................295

Бог е най-специалното Същество............................296

Бог е промислил.................................................................298

Бог отправя вниманието Си към хората...............................299

Човек е свързан с живота на Бога, на Ангелите и на хората........................300

Възвишените същества са посредници между Бога и човека............................302

Човек не трябва да бъде в дисхармония с Бога и с Възвишените същества............304

Имайте Свещено отношение!.........................................................305

2. Окултната Школа и Възвишените същества...................................................306

Щом сте в Окултната Школа.................................................306

Следят за всеки ученик в Школата.............................308

Правилното поведение в Окултната Школа .............................309

Окултният ученик трябва да знае.....................................310

3. Любовта.......................................................................314

Когато люби, човек е на Небето................................................314

Велика е Любовта на Възвишените същества....................................315

Любовта представя обширен свят........................................317

Любовта е Мистерия.............................................318

4. Молитвата..................................................................318

5. Значението на страданията............................321

6. Висшите и нисшите влияния върху човека...............................................322

7. Наложителност от правилно разбиране..................................326

Човек не трябва да се заблуждава..................................326

Хората не са готови....................................................327

Човек трябва да разбира своя уровен................................330

VIII. ВЕЛИКОТО, КОЕТО ИДЕ

1. Човек е кандидат за Ангел...............................333

2. Светло бъдеще стои пред човека.................336

3. Възвишените същества строят Нов свят, Нова Вселена............................................................337

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar