ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Откровения на Огъня и Водата от Омраам Микаел Айванхов / Omraam

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Омраам Микаел Айванхов / Omraam
Година: 2014
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 176

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

„Идеи, впечатления, чувства, усещания, образи – всичко се записва и оставя следи вътре в нас. Всеки ден нашият психичен живот бива извайван от силите и влиянията, които позволяваме да проникват и да работят в нас. Ето защо е от съществена важност да намерим образи, към които можем често да се връщаме – образи, които да ни съпътстват ден и нощ, за да бъде мисълта ни свързана с всичко най-възвишено, най-чисто, най-свято. А какво по-красиво, по-поетично, по-изпълнено със смисъл от Водата и Огъня, както и от разнообразните форми, чрез които ни се изявяват те? Целият ни живот може да бъде изпълнен с тези образи – така че и най-малката ни клетчица да бъде проникната от тях. Дори и утре да не разполагаме с нищо друго освен с присъствието на Огъня и Водата, за да храним и поддържаме своя духовен живот, то ще е напълно достатъчно... Щом всеки ден сме съсредоточени в тези образи, ние ставаме все по-оживотворени, пречистени, озарени, просветлени.“
Омраам Микаел Айванов

СЪДЪРЖАНИЕ

І.Огънят и Водата – принципи на Сътворението

ІІ.Тайните на горенето

ІІІ.Откровения на Водата

ІV.Водата и цивилизацията

V.Живата верига: Слънце – Земя – вода

VІ.Работата на ковача

VІІ.Планината – майката на водата

VІІІ.Физическата вода и духовната Вода

ІХ.Подхранвайте пламъка вътре в себе си

Х.Огънят – факторът за всяка реализация

ХІ.Кръговратът на водата

- І. Прераждането

- ІІ. Любов и Мъдрост

ХІІ.Пламъкът на свещта

ХІІІ.Как да запалваме и поддържаме Огъня

ХІV.Водата – универсален посредник

ХV.Магическото огледало

ХVІ.Дървото от Светлина

ХVІІ.Слизането на Светия Дух

ХVІІІ.Образи, които да ни съпътстват в живота


Откъс от книгата:

ЖИВАТА ВЕРИГА: СЛЪНЦЕ-ЗЕМЯ-ВОДА

Водата не тече само по повърхността на земята, но също и под нея, хранейки със своите еманации минералното, растителното и животинското царство - като един еликсир на живота. Ако водата не течеше също и в недрата на Земята, нямаше да има нито камъни, нито растения, нито животни, нито хора.
Ще кажете: „Но тогава, за какво служи слънчевата енергия, щом всъщност подземните сили поддържат живота?". Съвсем просто е: Слънцето не дава своята енергия непосредствено на създанията - първо тяхната планета, Земята, я приема и после им я предава; понеже Земята е жива и - както често съм ви казвал - със своите етерни слоеве, тя се разпростира на хиляди километри нагоре в пространството. Истинската повърхност на Земята е много далече от онова, което наричаме с тази дума: тук ние докосваме единствено земната кора - материята, от която е изградена планетата. А различните слоеве на земната атмосфера не принадлежат на космич-ното пространство, а на Земята. Атмосферата е кожата на нашата планета - през нея преминават потоци енергия, идващи от космичното пространство, които се преобразуват при контакт с нея. Благодарение на различните елементи, от които е съставена, атмосферата играе ролята на филтър: тя пропуска само елементите, действащи благотворно върху живота на Земята.
След като прекосят земната атмосфера, потоците енергия, идващи от Космоса, биват улавяни от планинските върхове, играещи ролята на антени. И щом снеговете и ледовете започнат да се топят, тогава водите, течащи по земната повърхност, както и онези, които влизат под земята и прекосяват различните земни пластове, се проникват от тези енергии. Колкото до дъждовните води, те се зареждат с енергиите, идващи от високите слоеве на атмосферата.
Следователно именно слънчевата енергия е тази, която храни растенията, животните и хората - но едва след като бъде възприета и усвоена, преобразувана и разпределена по цялата планета. От тази гледна точка, Земята е също толкова важна, колкото и Слънцето. Не мислете, че след като сте се изложили на слънце, вие приемате непосредствено неговите лъчи - защото, преди да ви докоснат, лъчите му е трябвало да прекосят земната атмосфера; и вие сте в състояние да улавяте и усвоявате слънчевите лъчения именно защото атмосферата на Земята вече ги е преобразувала. Ето защо е важно винаги да сме в хармония със Земята, да я почитаме, да я обичаме. Иначе, дори да сме изложени на лъчите на Слънцето, няма да извлечем особена полза от неговата светлина и топлина.
Трябва да изучаваме как работи тази жива верига: Слънце - Земя - вода. Реките са съобщителните връзки между равнините и долините, от една страна, и планинските върхове, от друга - а всеки връх е като уста, която възприема и усвоява космичните сили. Планините са трансформатори на космичната енергия, а подземните води, които ги пресичат, се насищат с този живот, с който впоследствие напояват различните царства на Природата.
Хората от Античността, за които центърът на Вселената е бил Земята, а не Слънцето, не са били в пълна заблуда: за хората именно Земята, тяхната планета, е най-важната - в действителност тя е тяхната вселена, а центърът на Земята е центърът на тази вселена. От определена гледна точка, може да се каже, че геоцентричната система на Птолемей е също толкова вярна, колкото и хелиоцентричната система на Коперник! Това е така, защото хората не приемат непосредствено слънчевата енергия - първо я приема Земята и после я предава на тях. И между другото, хората растат и се развиват, еволюират именно съобразно пулса на Земята. Те не могат да еволюират по-бързо от собствената си планета, защото целокупната съдба на човечеството е подчинена на еволюцията на Земята. Само определени, особено напреднали Същества са способни да се отделят от тази целокупност и да се развиват по-бързо.

ОГЪНЯТ - ФАКТОРЪТ ЗА ВСЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Огънят представлява границата между физическия и етерния план. Ето защо той е считан от всички Посветени за най-могъщото средство за влизане в общение с Духовния свят. Ако, преди започването на всяка важна работа. Посветените имат навика да запалват свещ, то е, защото им е известно, че огънят ще ги въведе в по-фините сфери, където техните мисли, техният глас ще бъдат чути и където те ще намерят условия за реализация. Всички истински Магове имат много силна и мощна връзка с Огъня. И макар че религията все повече и повече е изгубвала смисъла и значението на тези практики на Посветените, в църквите са продължавали да поддържат традицията да палят свещи или кандила, защото така те несъзнателно са съхранявали това изключително древно познание, според което присъствието на огъня е залог за реализация.
Именно защото и аз притежавам това познание, искам от вас всеки път, когато извършваме Огнена церемония, всеки от вас да си записва на лист хартия такива желания, които са най-благотворни за вашето развитие, за благото на вашите приятели и на целия свят, за да ги повери на Ангела на Огъня. Огънят е Посланикът на Невидимото - затова в мига, когато тези листчета изгорят, написаното върху тях ще започне да идва до съзнанието на Съществата там, Горе, и те ще започнат да го разглеждат, за да видят как биха могли да удовлетворят тези желания. Небесните Същества са свикнали да получават толкова прозаични молби! Един иска пари, друг - успех, трети - мъж или жена... и когато молбите пристигнат при Небесните Същества, те си казват: „Олеле, колко много непотребни хартийки!" - и се отегчават. Но щом се натъкнат на няколко молби за самоусъвършенстване, за служене на Господа, за работа за въдворяване на Царството Божие, те си ги показват едни на други, а после всички се навеждат да прочетат тези изключително редки молби - и ги изпълняват. Разбира се, не бива да очаквате да се осъществят подобни искания още на следващия ден.1 Ако сте търпеливи обаче, ако продължите да полагате усилия, да работите все в тоя дух, тогава желанията, които сте изразили, един ден ще ги видите реализирани; защото там, където Огънят участва, винаги има резултати.
Когато се събираме около огъня, той се явява център на кръга, който образуваме - и именно към този символичен център на светлината, топлината и живота трябва да насочим нашите мисли и молитви. Ние се срещаме със самите себе си в Огъня: нашата Душа и нашите мисли вашите приятели и на целия свят, за да ги повери на Ангела на Огъня. Огънят е Посланикът на Невидимото - затова в мига, когато тези листчета изгорят, написаното върху тях ще започне да идва до съзнанието на Съществата там, Горе, и те ще започнат да го разглеждат, за да видят как биха могли да удовлетворят тези желания. Небесните Същества са свикнали да получават толкова прозаични молби! Един иска пари, друг - успех, трети - мъж или жена... и когато молбите пристигнат при Небесните Същества, те си казват: „Олеле, колко много непотребни хартийки!" - и се отегчават. Но щом се натъкнат на няколко молби за самоусъвършенстване, за служене на Господа, за работа за въдворяване на Царството Божие, те си ги показват едни на други, а после всички се навеждат да прочетат тези изключително редки молби - и ги изпълняват. Разбира се, не бива да очаквате да се осъществят подобни искания още на следващия ден. Ако сте търпеливи обаче, ако продължите да полагате усилия, да работите все в тоя дух, тогава желанията, които сте изразили, един ден ще ги видите реализирани; защото там, където Огънят участва, винаги има резултати.
Когато се събираме около огъня, той се явява център на кръга, който образуваме - и именно към този символичен център на светлината, топлината и живота трябва да насочим нашите мисли и молитви. Ние се срещаме със самите себе си в Огъня: нашата Душа и нашите мисли се срещат в Огъня. Всичко се стреми към Огъня, но при условие че сме напълно съзнателни, че разбираме важността на едно такова единение, на една такава церемония. Сега отново сме се събрали около огъня, за да дадем „плът и кръв" на една Божествена идея, обгръщайки я с нашата Любов, осигурявайки й елементите за нейната материализация. Трябва да дадем всичко от себе си, за да могат нашите приятели от Невидимия свят да имат в изобилие от тази материя - и благодарение на това, да обгърнат с нея детето, което трябва да се роди: Царството Божие.
Ето защо, когато знаете, че вечерта ще присъствате на Огнена церемония, постарайте се да не се разпилявате в дейности и занимания, заради които да изгубите своя магнетизъм.2 Пазете магнетизма си за Огъня. Когато трябва да влезете в общение с Огъня, да чуете неговите послания, вие се нуждаете от цялата си енергия. Важно е всички да се научите да се концентрирате заедно върху една и съща светла идея. Само и единствено в такъв случай, една Огнена церемония има истински резултат.
Единението, което се поражда между нас, привлича много приятели от Невидимия свят. И именно затова, когато дойдете край огъня, забравете също всички свои стари истории и вражди, цялото си недоволство, всичката си злоба, омраза и неприязън. Постарайте се да поддържате у себе си съвършена хармония, защото всичките ви състояния се отразяват на огъня - и горейки, той връща обратно всичко, което стига до него: вашите мисли и чувства се връщат обратно при вас. Щом е така, внимавайте те да бъдат хармонични!
Небесните Същества обичат хармонията. Привличат ги музиката, песните, хубавите мисли и чувства. Където и да ги открият, светлозар-ните Същества биват привлечени от тази хармония, от това единение, което пораждаме около огъня. И си говорят едно на друго: „За разлика от толкова други хора, които се съюзяват единствено за да негодуват и хулят, за да се бунтуват срещу реални или въображаеми врагове, ето едни, които са се събрали, за да се възцари единство и хармония, за да подготвят Царството Божие... Хайде да ги наблюдаваме и да им помагаме".3 Има едно ухание, което се отделя при това състояние на хармония - едно ухание, което хората може би не долавят, но тези Същества го усещат. И дори звездите горе, на небето, се усмихват и ни изпращат своите послания и своята Любов.
Трябва да станете приятели с огъня, да му говорите, да го съзерцавате, да му пеете. Работейки с Огъня, вие работите за своето бъдеще. За момента може и да не постигнете големи резултати, защото духовната работа е дълъг процес; но вие подгответе условията, суровините и материалите за нейната реализация - и докато чакате, вече предизвиквате трансформации в съзнанието си, усещате, че сте навлезли в едно друго измерение.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar