ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Книга на мъртвите на древните египтяни - Изд. 2013 год.

18,00 лв

14,40 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборна
Година: 2013
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 368

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 138

 

ИСТОРИЯ НА „КНИГА НА МЪРТВИТЕ"

Ранната история на великия сборник от религиозни текстове, днес известен на целия свят под имената „Das Totenbuch", „Das Agyptische Totenbuch", ,,Le Livre Des Morts", „Rituel Funeraire", „II Libra dei funerali degli antichi Egioziani" и „Книгата намъртвите"е скрита в мъглата на далечната древност. И до днес не се е появило нито едно свидетелство, което да ни даде възможност да я определим по точен начин. Самото заглавие „Книгата на мъртвите" е крайно незадоволително, защото по никакъв начин не отразява съдържанието на множеството религиозни текстове, химни, литании и др., които днес са най-добре познати под това име, и не предава нищо от древноегипетското им заглавие: „REU NU PERT EM HRU", „Текстове (Глави) за възлизането към светлината пълна на деня". Названието „Книгата на мъртвите " обаче е по-задоволително от „Ритуал на мъртвите" или „Погребален ритуал", защото само една много малка част от текста може да бъде описана като текст с ритуален характер. Целият сборник от съчинения със сигурност се отнася до мъртвите и по-точно до това, което се случва на мъртвия в света отвъд смъртта на тялото.
За мястото на възникване и произхода на „Книгата на мъртвите" също може да се каже много малко. Днес, след като са разкопани толкова много древноегипетски гробници от периода преди династиите и съдържанието им е описано толкова пълно, не намираме никакво свидетелство, което да ни помогне да приемем, че първоначалните обитатели на страната са притежавали някакъв сборник с религиозни текстове - оригинал на първоначалното произведение, от което, чрез промени и добавки, са възникнали познатите днес версии на „Книга на мъртвите". Не се знае и дали въобще египтяните са използвали някакъв сборник религиозни текстове при погребване на мъртвите. Това, че в различните версии има препратки към погребалните обичаи на първоначалните жители, е достатъчно сигурно. Очевидно е от начина, по който са полагали мъртвите в гробовете им във времената преди династиите, че аборигените са имали сравнително добре формулирани общи представи за бъдещия живот. Но едва ли можем да гледаме на тях като на автори дори на най-ранната версия на „Книга на мъртвите", тъй като произведението предполага съществуването на идеи, които аборигените не са притежавали, и се отнася към сложна погребална система, която те никога не са прилагали. Ако изследваме известните факти, ще стигнем скоро до извода, че много от вярванията, които откриваме в „Книга на мъртвите", или са заети от други народи, или са привнесени в Египет от завоеватели, които идват в страната от Азия или през Червено Море, или през Арабския полуостров. Най-вероятно е, че са били донесени от новите заселници. Кои са били тези нови заселници и откъде са дошли, днес не може да се определи точно, но има сериозни основания да се предполага, че те първо са възприели някои от общите обичаи, практикувани от обитателите по бреговете на Нил, а после са ги изменили така, че да съответстват на религиозните текстове, които са им били познати, както и на собствените им индивидуални възгледи.
Във времето преди династиите хората, които са погребвали мъртвите тела цели, не са правели опити да ги мумифицират в тесния смисъл на термина. Но все пак, тъй като д-р Фуке открива следи на битум в някои от скелетите, и тъй като много от телата са намерени увити в животински кожи, рогозки или дори груби дрехи, можем с основание да приемем, че древните египтяни биха взели много по-сложни предпазни мерки, за да запазят мъртвите си, ако въобще са притежавали необходимите знания. Ранните жители на Египет са балсамирали мъртвите си, защото са искали да запазят материалните им тела на земята или защото са вярвали, че бъдещото благополучие на онези, които са си заминали, по някакъв начин зависи от запазването на телата, които умрелите са оставили след себе си на земята. Какъвто и да е бил мотивът им, със сигурност е бил много силен, тъй като обичаят да се запазват мъртвите се практикува без прекъсване в Египет от най-ранните времена преди династиите, почти до завладяването на страната от арабите, около 640 г. от н.е.
Трябва да отбележим, че гробовете на онези, които са погребани цели, и на онези, чиито тела са били изгорени, не съдържат надписи. Очевидно обичаят да се пишат религиозни текстове върху предметите, поставяни в гробниците, обичай, който става универсален по времето на историческите египтяни, тогава все още не съществува. Но все пак не бива да се мисли, че хора, които очевидно вярват в бъдещия живот, и които се опитват да запазят телата на мъртвите си поради религиозни мотиви, биха погребали обичните си приятели и роднини, без да произнесат някакви свещени думи за благополучието им в отвъдния свят. Повече от вероятно е, ако по време на погребението са били произнасяни молитви или формули, те да са съпровождани от определени церемонии, които са били с магичен характер. И молитвите, и церемониите би трябвало да са традиционни, и без съмнение, първоначално са били предназначени да предпазват мъртвите от нападения на диви животни, от влажно, сухо гниене и разлагане. Днес, макар че не можем да гледаме на сборника от подобни погребални молитви -колкото и да е голям - като на най-ранна версия на „Книгата на мъртвитеима съмнения, че много от формулите в Хелиопол-ската й версия, която се използва по време на IV и V династии, датират от много ранен период отпреди династиите и че са също толкова стари, или още по-стари от цивилизацията на историческите египтяни и техните предшественици. Подобни формули са насочени срещу змии и скорпиони и други вредни влечуги. Формите, в които те са записвани от писарите около 3500 г. пр.н.е. и грешките, появяващи се в тях, доказват, че писарите са се занимавали с архаични текстове от това далечно време. Те са били толкова стари, че много от пасажите са останали неразбираеми, а много от тях, са преписвали, без да ги разбират.
Новите заселници, завладели Египет от Изток, са притежавали умението да обработват метали, както и изкуството на писането. Заедно с писането, те, без съмнение, донасят определени религиозни вярвания, погребални обичаи, литература, и постепенно погребалната система, универсална за Египет до времето на пристигането им, се променя напълно. За нещастие е невъзможно да се установи и датира точно този период на промяна и не може да се каже колко дълго е продължил, но със сигурност по това време аборигените и новите заселници изменят погребалните си обичаи. Полагат се основите на погребалните ритуали и системата на мумифициране, станали универсални за историческите египтяни. В крайна сметка са изоставени не само обичаите да се разчленява или изгаря тялото, но и полудивашките възгледи и вярвания, които са ги карали да постъпват така. На тяхно място се възприема идеята за възкресението на човека, която на свой ред се основава на вярата, че богът-човек и цар Озирис умира и бива осакатен (разчленен), а после балсамиран. Сестрите му Изис и Нефтис го снабдяват със серия амулети, които го предпазват от цялото зло в света отвъд гроба, и произнасят серия магични формули, които го даряват с вечен живот. С други думи, те приемат най-важното от всички вярвания, върху които е основана „Книгата на мъртвите". Периодът на тази промяна, по мнение на автора, е времето, когато в Египет се въвеждат много от религиозните и погребални съчинения, познати днес под името „Книга на мъртвите".
Главите на „Книгата на мъртвите" са огледало, в което се отразяват повечето от вярванията на различните раси, от които възникват историческите египтяни. На този факт се дължи трудността да се оформи свързана и логична представа за това, в какво са вярвали египтяните през който и да е период от историята. Невъзможно е да се определи точно времето, когато е възприета „Книгата на мъртвите" в Египет, но е сигурно, че е била добре позната в страната, преди да се възцари Първата династия. Първоначално молитвите, които по-късно са групирани и класифицирани в глави, са сравнително прости и вероятно малобройни, а съдържанието им е спазването на условията, при които са били погребвани мъртвите в земите на Египет.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar