ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Електронни музикални ефекти - С. Лазаров

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: С. Лазаров
Година: 1984
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 192

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 11-29

 

Развитието на електрониката и високото й съвременно ниво позволиха тя да навлезе и в сферата на музиката. Като плод на дългогодишния труд на инженери, музиканти и тонрежи-сьори се появиха много и различни музикални инструменти и устройства за създаване на електронни музикални ефекти.
Обект на книгата са устройствата за управление на звука, с които се постигат различни звукови ефекти, допълващи звуковата картина при музикални изпълнения. Разгледани са основните проблеми, възникващи при конструирането им, техният принцип на действие и начинът на работа с тях.
Тази книга е предназначена както за радиолюбители с отношение към съвременната музика, така и за музиканти с технически наклонности. Представени са елементарни и сложни схемни решения — едни от най-добрите в тази област, повечето от които експериментирани и функционирали в различни поп и рокгрупи.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Прдговор............................ 3
2. Музикални инструменти и видове ефекти............. 4
3. Тембър на  звука   ........................ 8
4. Фъз-бустер  за китара...................... 16
5. Дисторшън........................... 27
6. Уа-уа ефект......................... 39
7. Перкушън и състейн   ...................... 50
8. Умножители и делители  на честота................ 64
9. Модулиране на тонови сигнали   ................. 72
10. Вибрато-генератори и амплитудни модулатори........... 75
11.Темброво вибрато........................ 94
12. Механичен Л сли-ефект..................... 97
13. Фазова модулация и фазови модулатори.............. 101
14. Xоров ефект    .........................109
15. Електронен Л сли-ефект...................... П6
16. Фейзер............................ 131
17. Фейзинг и фленджинг...................... 146
18. Други видове устройства за преобразуване спектъра на сигнала .... 151
19. Комбинирани устройства за създаване на ефекти и смесители за ефекти... 162
20. В заключение.......................... 185
Литература ............................ 187

1. ПРЕДГОВОР

Обект на разглеждане в тази книга са електронните музикални ефекти, създавани за окраска на звука, получен от електронен или адапторен музикален инструмент. Апаратурата за синтезиране на звук — синтезаторите, поради качествено различния принцип на извличане на звука, въпреки че са инструменти с неограничени възможности за създаване на ефекти, няма да бъдат описани. С-мцо така не се описват и допълнителните средства за обработка на звука — ревербератори, закъснители и др. под., както и цифровите средства за ефекти, описанието на които само за себе си би изисквало обем, почти два пъти по-голям от обема на тази книга.
В тази книга са застъпени както елементарни, така и по-сложни схемни решения на устройства за създаване на електронни ефекти. След като конструкторът знае принципа на действие на дадено устройство, той може сам да пристъпи към усъвър-шенствуването на схемното решение. При конструирането [и експериментирането на устройствата радиолюбителят-музикант и му-зикантът-радиолюбител ще се сблъскат с немалко трудности; основната цел ще бъде търсенето и откриването на желания звук. Понякога ще се получават ефекти, несъвместими с техническите изисквания, както е например при дисторшъна, при който се цели изкривяването на сигнала; или при фейзера, при който се получава дефазиране на сигнала, като някои компоненти изчезват; или при фийдбека (микрофонията е известна в литературата като нежелан ефект). Но въпреки това тези и подобни ефекти звучат приятно. В крайна сметка звученето на инструмента е факторът, който определя дали този или онзи ефект ще се използува или не. Но нека все пак не разчитаме на това, че всеки дефект в схемата води до ефект в звученето.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar