ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Методи на точно леене - В. Керванбашиев, П. Бояджиев

0,00 лв

0,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: В. Керванбашиев, П. Бояджиев
Година: 1964
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 212

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ (Кратко)

1. Глава. Общи понятия за точност
2. Глава. Леене по стопими модели
3. Глава. Леене в черупкови форми
4. Глава. Леене в кокили
5. Глава. Леене под налягане
6. Глава. Щамповане на течен метал

В книгата са разгледани модерните методи за получаване нв отливки с повишена точност: леене по стопими модели, черупково леене, леене в кокили, леене под налягане и щамповане на течен метал.
Материалът е разпределен по глави, във всяка от които е изложен един от методите на точно леене. Изтъкнати са и редица общи положения за точността на отливките. Най-подробно е разгледан методът на леене под налягане.
Целта е да се дадат възможно повече практически данни, във връзка с принципни положения при точното леене.
Книгата може да се ползува от работници, майстори и техници, които работят и имат продължителна практика в леярското-производство.
За рационализатори и новатори са изложени някои постижения в СССР и другаде.
Материалът е разработен, както следва : от П. Бояджиев — Гл. II; от Ст. Керванбашиев — Гл. I, III, IV, V, VI.


ПРЕДГОBOР

Развитието на съвременното машиностроене се характеризира с постоянно повишаващи се изисквания както към точността на получаваните полуготови изделия (полуфабрикати), така и към точността и крайния вид на   готовите   изделия,
В това отношение въпросите за повишаване на точността на отливките имат особено значение, тъй като относителният дял на летите машинни части често достига 70—80о/0, а прибавките за механична обработка възлизат понякога на няколко десетки милиметра. Лесно е да се разбере, че ако се повиши точността на отливката така, че следващата й обработка да се намали до минимум или да отпадне изцяло, ще имаме значителни икономии от метал, електроенергия, труд, инструменти и ще се освободят голям брой металорежещи машини.
Насоките и директивите на VIII конгрес налагат значително да се увеличи продукцията на нашето машиностроене и металообработване. Заедно с това като изключително важна проблема се поставя изискването да се разработят мероприятия за внедряването на нови, прогресивни методи в производството на нашите машиностроителни предприятия, да се води широка и настойчива работа за подобряване на конструкцията на машините, намаляването на габаритите и теглото им, снижение на разходите на черни и особено на цветни метали.
Всичко гореизложено се свързва много тясно с въпросите за технологията на точното леене.
Металолеенето е основната база на машиностроенето, следователно наред с въпросите за повишаване на производителността на труда повишаването на точността на отливките при относително ниска себестойност представлява първостепенна задача на леярското производство.
По-голяма точност на отливките се постига най-вече с внедряване на нови, прогресивни технологични методи, както и с усъвършенствуването на съществуващите. Това трябва да става по такъв начин, че да се изключва колкото може по-пълно влиянието на неквалифицирания труд и на случайните грешки.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar