ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Нещо се случи от Джоузеф Хелър

3,75 лв

3,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Джоузеф Хелър
Година: 1968
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 520

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 017-68

 

ДЖОУЗЕФ ХЕЛЪР И НЕГОВИЯ РОМАН

Когато Джоузеф Хелър е на 38—39 години, той публикува първия си роман — «Параграф 22». По думите на писателя, книга­та е била «зачената» през 1953 година, а завършена едва в 1961 го­дина: «Зачеването е двадесет процента от формулата, въпреки че е само десет процента от работата — остава книгата да се напише на хартия.» Тринадесет години по-късно Хелър завършва и публикува втория си роман — «Нещо се случи». Бивш ръководи­тел от среден мащаб в много различни преуспяващи корпорации, Хелър решава да напише книга за човек на възраст между 40 и 50 години (точно на неговата възраст), който заема ръководно място в голяма американска компания и по мнението на всички е също преуспяващ и добре се справя с работата си. Книгата е написана точно според първоначалните му представи — не като разказ за една корпорация, а като историята на човек, който има деца, с които трудно общува, и жена, към която има неопределено отноше­ние—дори не знае дали тя го радва, или не. На изявлението на ин­тервюиращ го журналист, че главният му герой е недружелюбен, ваядлив, нечовечен и обезчовечен, Джоузеф Хелър отговаря: чНе е. Не е обезчовечен. Той не е нищо друго, освен един движещ се, пул­сиращ нерв. . . Докато пишех тази книга, често изказвах мнение­то, че пиша книга вероятно за най-презрения човек в литературата. Но това, че той е презрян, не значи, че е единично явление. Правех голямо усилие да пиша за това, което аз смятам за обикновено чо­вешко същество, поставено в типична ситуация, водещо типичен безсъбитиен живот, в който нещата се развиват от само себе си. Това, което му се е случило — а аз мисля, че това се е случило и на мене и че се случва с много хора, когато наближат средна възраст, е, че добрите времена не са вече така добри и че всичко става по- маловажно. Има един ред в книгата, който казва: «Иска ми се да еная какво ми се иска.»
За главния герой Боб Слоукъм научаваме всичко: от състоянието на зъбите му до съдържанието на сънищата му. Това е дневник- изповед, но не според хронологията на събитията, а като равно­сметка за всичко, което се е случило и е довело до деградацията на личността му — до изгубването на усещането за първичното и не­повторимото. За отделните минали събития научаваме не едно­кратно, а непрекъснато, с много повторения, с обяснения и уточ­нявания, заградени в скоби, понякога продължаващи цяла страни­ца — така както човек си спомня, мисли и преценява: безразбор­но, понякога натрапчиво и упорито, с противоречиво мнение за дребни неща, които сякаш крият таен Смисъл и играят съдбовна роля — докато се стигне до момента всички тези натрупани дреб­ни детайли да запълнят рамката на една мозайка, почти лишена от блясък, направена от камъни с неогладени ръбове — един вече отминал човешки живот, отминал не защото е свършил, а защото вече не носи радост; живот дребен и несъществен, защото е еднакъв със света на много други външно преуспяващи, а в дейст­вителност дълбоко нещастни американци — и същевременно жи­вот, който е безкрайно важен, защото е едничкият живот на героя Боб Слоукъм. Изповедта му е в същност една безжалостна психо­анализа, която обаче не е целебна. Героят търси първопричината на страховете и притесненията, които го измъчват; учреждението, в което работи, е една мелница на съвременната цивилизация, коя­то обезличава хората и ги прави «добри граокдани»; окена му и дъ­щеря му се чувствуват нещастни, големият му син, без да е отчаян и озлобен като дъщеря му, е неспособен да отговори на изисквания­та на обществото, а присъствието на малкия му умствено недораз­вит син потиска цялото семейство. Но спасение от тези пробле­ми не съществува — Боб Слоукъм съзнава, че е невъзможно да няма край себе си това дете-идиот, да няма лицемерие в службата и фалш — в семейството. Конфликтът с нормалния му син е прекъс­ване на последния път на героя към това, което той иска да бъде: «Най-после зная какъв искам да бъда, когато порасна. Когато по­расна, искам да бъда малко момче.» Животът на човек може да се срути, но докато той е полезна безлична частица от машината на обществото, външната фасада е привидно запазена.
Нищо особено не се случва до края на книгата, освен това, че Боб Слоукъм, в стремежа си да успокои пострадалия си син, го прегръ­ща и го задушава. Това завършва картината на пълната му де­градация — отнета му е възможността да се осъществи повторно, по-добре, или да запази чрез любимия си син това, което някога е имал като момче. За обществото той обаче остава преуспяващ ръ­ководител — независимо че душевността му е сигурно и безнадеж­дно заразена от гнойна язва, която в крайна сметка го поглъща.
Без значение е дали Боб Слоукъм убива сина си наистина, или го убива във въображението си, (по това време той вече чува гласо­ве. които му шепнат: «Ти си добър администратор, Слоукъм. . . Добра работа си свършил»); дали този син е съществувал самостоя­телно — отделно, или е бил просто част от възрастния Слоукъм — неговата същност, която той трябва да задуми, за да може да отго­варя на изискванията, на стандарта, на еднаквия калъп. Въпросът, че нещо се е случило, е изчерпан — всичко вече се е случило, нищо ни­кога няма да се случва.

Огняна ИВАНОВА

 

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar