ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Обща химична технология - учебник за техникумите по индустриална химия

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Д. Димитров
Година: 1977
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 264

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-13

 

Настоящият учебник е предназначен за техникумите по индустриална химия специалност Технология на целулозата, хартията и картоните и е съобразен със съответната учебна програма. В него се прави обзор  на основните понятия на химическата технология и са разгледани най-съществените положения от по-важните производства в областта на основния неорганичен и органичен синтез, металургията, технологията на  силикатите, на полимерите, на биохимичните производства, на багрилата и др. Освен от учениците учебникът може да бъде използуван и като помагало от студентите от нехи мическите  ВУЗ  и от учителските институти, както и за самообразоване.

Откъс от:

Глава   I
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ХИМИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

Място на химическите производства сред останалите дейности на човешкото общество
Различните дейности, чрез които човечеството осигурява съществуванието си, могат да се разделят на две големи групи — производство и обслужване (вж. табл. 1).
От таблицата се вижда, че химическите производства имат за задача преработването на суровините, произвеждани от рудо-добивната промишленост, селското и горското стопанство до материали и предмети за различно потребление. С други думи, химическата промишленост с нейните клонове намира място между отраслите, произвеждащи суровини и потребителите на материали.
Що е технология* Думата технология е гръцка. В буквален смисъл тя означава наука за производството, което в съвременна форма може да се изрази със следната дефиниция: Технологията е сбор от науки, които се занимават с методите и закономерностите за производство на материали и предмети за производство и потребление.
Понятието технология не бива да се смесва с понятието производство, тъй като технологията е наука за производството, но самата не е производство. Технологията е наука само за онези производства, където определени суровини се преработват при напълно конкретни условия. В този смисъл технологията няма за обекти селскостопанското и горското производство, производството на рудодобива, а също строителството и енергопроизводството.
В понятието технология се включва и описанието на дадено производство или, както се казва — технологията на производството, включващо следните елементи:
а) описание на суровините, междинните и крайните  продукти;
б) описание на машините и апаратите поотделно и в съвкуп-но:т и взаимна връзка (технологични линии);

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar