ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Отглеждане на зайци

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Н. Дамянова, А. Деребанов
Година: 1980
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 204

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор — Н. Дамянова
Значение на зайцевъдството за народното стопанство
Исторически бележки за развитието на зайцевъдството
Произход на домашния заек
Особености на анатомията и физиологията  на домашния заек — Ал. Деребанов
Устройство на тялото на заека
Устройство и действие на храносмилателната система
Устройство и действие на половата система
Устройство на кожата
Млечни жлези и определяне млечността на зайците
Кратки сведения за другите системи на заека
Биологични особености на домашния заек
Преценка на заека  по външност и  конституция — Н.  Дамянова
Окомерна преценка на външния вид на заека
Преценка на външния вид на заека чрез измерване
Конституция
Кондиция
Породи зайци
Белгийски великан
Бял великан
Бял новозеландски   заек
Калифорнийски заек
Чинчила
Виенски син заек
Виенчин
Сребристи   зайци
Ангсрски зайци
Развъждане на зайците
Избор на зайци за разплод
Бонитнровка
Отбор
Подбор
Избор на мъжки заек за разплод
Избор на женски заек за разплод
Изключване на зайците от разплод
Зайцевъдно книговодство
Техника на развъждането — Ал. Деребанов
Продължителност на използуване на зайците за разплод
Подготовка и провеждане на запложданията
Установяване бременността на зайкинята
Бременност на зайкинята
Подготовка и провеждане на озайчването
Грижи за новородените зайчета
Брой на зайчетата, които се оставят за отглеждане на майката
Брой на озайчванията за една година
Възраст и начини за отбиване
Номериране на зайците
Определяне пола на зайците
Хранене на зайците
Хранителни вещества и тяхното значение
Подходящи фуражи за хранене на зайците — И. Дамянова
Норми и дажби за хранене на зайци — А.г. Деребанов
Дажби на зайци
Съставяне на дажба — Н. Дамянова
Хранене на мъжки разплодници по време на покой и провеждане на случната кампания — Ал. Деребанов
Хранене на зайкини-майки в периода на покой и бременността
Хранене на зайкини-майки през периода на лактация
Хранене на отбити зайчета
Угояване на зайци
Режим на хранене при зайците
Поене на зайците
Системи на отглеждане — И. Дамянова
Избор на място за зайчарник
Отглеждане в  клетки
Отглеждане на открито
Отглеждане в закрити помещения
Комбинирано отглеждане
Клетки за отглеждане на зайци
Инвентар, необходим за отглеждане на зайците
Отглеждане на отбити зайчета за разплод
Клане на зайците
Възраст за клане на зайците
Начини на клане на зайците
Получаване, обработка н съхраняване на продукцията
Дране на  кожата
Почистване на трупа
Първична обработка на кожата
Начини за получаване на вълна
Опаковане, съхраняване и транспортиране на заешката вълна
Преработка на вълната
Предпазване на зайците от заболявания
Прегледи, изложби и експертна оценка на зайците
Организиране на прегледите и изложбите
Подготовка на зайците за участие в изложба
Правила за оценка на зайците
Рецепти за ястия, изготвени от заешко месо
Приложения

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar