ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Божествено Учение за Възможностите и Невъзможностите

16,00 лв

12,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2014
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 460

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
I. ВЪЗМОЖНОСТИ ...........................................................15
1. Вярвайте във възможностите си ..........................................15
Всичко е възможно! ................................................................................15
Всичко можете да постигнете ..........................................................17
Всичко можете да направите ............................................................18
Разполагате с големи възможности ...........................................20
Скрити възможности и богатства...............................................22
Още сега, още днес може ......................................................................24
Ти сам можеш ...................................................................................27
Всеки човек може ..................................................................................29
2. Може ...................................................................................................33
Може – човекът ..................................................................................33
Може – в живота ......................................................................................36
3. Проучване и използване на възможностите................................................39
Условия и възможности...........................................................................39
Желания и възможности ........................................................................41
Изучаване на възможностите ...........................................................43
Използване на възможностите .......................................................44
Възможности и постижения ..............................................................45
4. Възможно при известни условия ......................47
Само този човек може ..............................................................................47
При това положение става възможно ...................................50
5. В пътя на човешкото развитие .............................55
Възможности за развитие ......................................................................55
Възможности за проява ............................................................................59
Възможности за щастие ...........................................................................62
Възможности за човека .............................................................................65
Възможности в широк смисъл ........................................................73
6. Специални възможности ................................................79
Необикновени възможности .............................................................79
Магически възможности .........................................................................82
II. НЕВЪЗМОЖНОСТИ ...............................................................................89
1. Не може .........................................................................................89
Не може – човекът .......................................................................................89
Не може – в живота ...................................................................................92
2. Познаване на невъзможностите ..................................................96
Това е невъзможно .........................................................................................96
Абсолютно невъзможно .......................................................................112
Никой не може ..............................................................................................114
Не може при тези условия ..............................................................117
Не може изведнъж .....................................................................................120
Без това нищо не можете да постигнете и да направите ..................................123
III. ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..............................................................................125
1. И възможно, и невъзможно ...................................125
За някои е възможно, за други невъзможно ............125
Кое е възможно и кое невъзможно? ...................................127
Кога е възможно и кога невъзможно? ..............................129
2. Две възможности ........................................................................130
Възможности и за добро, и за зло ..........................................130
Две противоположни възможности .....................................133
3. Отрицателни възможности и положителни невъзможности ..............136
Възможности за грях и престъпление ...............................136
Пазете се от тези възможности .................................................138
Основавайте се на тези невъзможности .........................140
IV. ЧОВЕКЪТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ..............................145
1. Питате ................................................................................................145
– Може ли? – Може...............................................................................145
Възможно ли е това? .................................................................149
Не може ли? ........................................................................................158
2. Подходът на човека ...............................................................161
Това зависи от човека ......................................................................161
Давайте ход на възможностите ..................................................165
Не ограничавайте сами себе си .................................................168
Не казвайте, че не можете ...............................................................170
Всякога казвайте „мога“ .......................................................................175
3. Нужно е оценяване ...............................................................178
Оценяване на възможностите, които ви са дадени ................................178
Блажени сте ..........................................................................................179
Всичко оценявайте ......................................................................................181
4. Право разбиране ..........................................................................182
Не може да се измери, не може да се определи ..............................................182
Невъзможното е възможно и възможното е невъзможно ............................183
Незнанието е възможност ................................................................187
Потънкости на нещата ..........................................................................188
Всичко хубаво, което срещаш, и ти можеш ..............192
Възможности, които чакат времето си ............................194
Да знаеш как да направиш нещата .....................................196
Преценяване на своите възможности ...............................197
Извън възможностите на човека ..............................................201
Не изисквайте повече от това, което е възможно ...............................203
Изгубване на възможностите .......................................................204
Строгостта в живота ................................................................................208
Нужно е разбиране ...................................................................................209
Относителност на нещата .................................................................232
V. ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА ................................................................235
1. Бог ...................................................................................................235
Правилно разбиране за Бога ..........................................................235
Божиите възможности ..........................................................................239
Само Бог може .................................................................................242
Невъзможното за човека е възможно за Бога ........244
Бог пръв дава всички възможности ......................................246
Всичко чрез Бога може .........................................................................247
Бог и човек .....................................................................................247
Правилни отношения към Бога ................................................250
Даване възможност на Бога да се прояви в нас ...252
Служене на Бога .............................................................................253
Изпълнение на Волята Божия .....................................................255
2. Любовта .........................................................................................258
Любовта съдържа в себе си всички възможности .........................................258
Любовта внася в човека всички възможности ........260
Божията Любов ..................................................................................261
Великознание за Любовта .................................................................263
Без Любовта ..........................................................................................269
3. Възвишените същества .....................................................272
Дали са ви всички възможности ..............................................272
Какво могат да направят?..................................................................273
Връзка с възвишените същества ................................................274
Една невъзможност ....................................................................................275
4. Разумната жива Природа ............................................276
VI. ОКУЛТИЗМЪТ ..............................................................................279
Окултната наука ..................................................................................279
В окултната школа ......................................................................................281
Учение на опити ...................................................................................283
Окултни закони ....................................................................................287
Ученикът ............................................................................................291
Учителят .................................................................................................295
VII. БОЖЕСТВЕНО УЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТИТЕ ...........299
1. Основи на живота .....................................................................299
Любов, Мъдрост и Истина ...............................................................299
Доброто .............................................................................................302
Божественото ...........................................................................................305
Божественият свят ......................................................................................309
2. Необходимост ...................................................................................311
Чистота .........................................................................................311
Вяра ...............................................................................312
Будност ............................................................................................315
Светлина .............................................................................................317
Знание ............................................................................................318
Разумност ............................................................................................320
Свобода ..............................................................................................324
Свобода, сила, светлина и добро ...............................................326
Добродетели ................................................................................327
Смирение .................................................................................................328
Търпение .............................................................................................330
Прощаване ......................................................................................332
Жертва ........................................................................................333
Работа ..................................................................................................335
Музика .......................................................................................................337
Разрешаване на задачите ....................................................................338
Изправяне на човека................................................................................339
3. Преодоляване ....................................................................................343
Карма, съдба ...........................................................................................343
Отрицателни влияния.............................................................................344
Мъчнотии .........................................................................................346
Противоречия ........................................................................................349
4. Постигане ................................................................................351
Човекът  – господар на себе си ...................................................351
Човек с равновесие ............................................................................353
Вътрешен мир .........................................................................................354
Съвършенство .........................................................................................355
Истина .................................................................................................357
5. Познание ...................................................................................................359
Себепознание ......................................................................................359
Ум, сърце, воля, душа и дух ............................................................361
Мисли, чувства и постъпки ..............................................................368
Силата на мисълта ..............................................................................370
Силата на човека ...................................................................................373
Пътят .................................................................................................375
Смисълът на живота .................................................................................378
Изправяне на света ....................................................................................379
Законът на цялото .......................................................................................381
Мъжът и жената ............................................................................................382
Отношенията между хората ..........................................................384
Помощта .................................................................................................389
Формите .........................................................................................392
Малките величини .......................................................................................393
Реалното ..........................................................................................396
Реално и идеално ..........................................................................................397
Добро и зло ............................................................................................398
Страданията ......................................................................................403
Радост и скръб .......................................................................................409
Сиромашия и богатство ......................................................................410
Болести и лекуване .....................................................................................414
Храната .................................................................................................419
Превръщане на нещата ........................................................................420
Виждането ................................................................................................423
На планината ..........................................................................................426
Прераждането ..................................................................................................427
Онзи свят .................................................................................................431
6. Новото ......................................................................................................433
Раждане изново ..............................................................................433
Космическото съзнание ........................................................................434
Велико бъдеще ........................................................................................436
VIII. ВЕРОЯТНОСТИ ....................................................................................440
IX. ПОСТИЖИМО И НЕПОСТИЖИМО ............................................449
Кои неща са постижими и кои непостижими? ......................................449
Кога нещата са постижими и кога непостижими? .....................................450
Постижимо ................................................................................................451
Всичко е постижимо ................................................................................453
Непостижимо ...................................................................................................454
Великото непостижимо ........................................................................455
Библиография ............................................................................458

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar