ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Печатни схеми - Б. Петков, А. Георгиев

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Б. Петков, А. Георгиев
Година: 1964
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 100

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 11-47

 

В книгата са разгледани систематизирано всички въпроси, свързани с конструирането и технологията на печатните схеми. Дадени са ценни практически указания, които ще помогнат за по-широкото внедряване на този прогресивен метод на производство у нас.
Книгата е ценно помагало за конструкторите и технолозите, работещи в слаботоковата промишленост. Тя може да бъде полезна и на слаботоковите специалисти, които желаят да се запознаят със същността и особеностите на печатния монтаж.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

I. Проектиране на радиоапаратури с печатен монтаж

1. Общи бележки по проектирането  ................ 3
2. Материали за печатни схеми................... 3
2.1. Технически изисквгния и препоръки при проектиране на апаратури с печатен монтаж......................... 9
3.1. Конструктивно оформяване на блокове........... 9
3.2. Конструкция на платките................ 10
3.3. Разположение на елементите и частите върху платките ...    12
3.4. Разположение на печатните проводници.......... 15
3.5. Проверочно изчисление на печатните проводници...... 23
3.6. Свързване на печатните платки.............. 25
3.7. Някои технологически изисквания към конструкцията на печатните платки...................... 27
4. Оформяване на чертежите на радиоаг.аратурите с печатен монтаж... 28
4.1. Радиочасти за печатен монтаж.................. 31
5.1. Общи изисквания..................... 32
5 2. Обикновени радиочасти.................. 35
5.3. Конструктивно изменени части, пригодени за печатен монтаж 36
5.4. Монтажни части за печатни платки............ 38
5.5. Специални монтажни елементи............... 40
II. Изработване на печатни схеми
1. Печатни опроводявания...................... 43
1.1. Галванична техника.................... 43
1.2. Керамична техника.................... 46
1.3. Метод на пренасяне................... 48
1.4. Метод на разяждане на фолин............... 50
1.5. Други методи...................... 68
2. Монгаж на елементите върху платките .............. 70
2.1. Ръчен монтаж...................... 71
2.2. Автоматичен монтаж................... 73
3. Спояване на печатните платки................... 75
3.1. Прнпои.........  75
3.2. Флюси......................... 77
3.3. Методи на спояване................... 78
3.4. Физически характеристики на спойките........... 82
3.5. Влияние на външните фактори............... 82
4. Примери за приложения..................... 83
4.1. Монтажни елементи и части................ 83
4.2. Възли.......................... 84
4.3. Радиоприемници и телевизори.............. 86
5. Поправки на апарати с печатни схеми............... 95
6. Стандартизация......................... 98

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР..........................................................................3

1. ВЪНШНИЯТ ИЗРАЗ ........................................................... 5

2. КОСМИТЕ........................................................................ 16

3. КОЖАТА..........................................................................26

4. ЛИЦЕТО, ЧЕЛОТО И ГЛАВАТА.....................................28

5. ОЧИТЕ, ПОГЛЕДЪТ........................................................46

6. ВЕЖДИТЕ......................................................................... 70

7. УХОТО ............................................................................. 76

8. НОСЪТ ........................................................................... 96

9. УСТАТА...........................................................................117

10. БРАДАТА...................................................................... 125

11. РЪКАТА........................................................................ 128

12. НОКТИТЕ..................................................................... 142

13. ПОЧЕРК ....................................................................... 145

14. ДВИЖЕНИЯ................................................................. 151

15. ОБЩИ МИСЛИ............................................................ 162

БИБЛИОГРАФИЯ.............................................................. 194

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar