ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Бистра Христова, Нейчо Тодоров
Година: 1981
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 270

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 45-2

 

ПРЕДГОВОР

Тълковният речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни включва около 3600 термина, обхващащи аритметика иа ЕИМ, математична логика и теория на алгоритмите, цифрови логически схеми и дискретни автомати> елементи и схеми на ЕИМ, програмиране и програмни единици, операционни системи и програмно осигуряване, техническа кибернетика и теория на управлението, математично моделиране и изследване на операциите, разпознаване на образи.
Стремежът на авторите при съставяне на речника е да въведат единна терминология в тези области и в максимална степен да използуват възприетите български термини.
Не е изключено в този си стремеж да са допуснати някои неточности и отклонения. Поради това всички препоръки и критични бележки авторите ще приемат с благодарност и молят да бъдат изпращани на адрес: ДИ „Техника“, редакция „Научно-технически речници“, бул. „Руски“ б, София.

От авторите

 

УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК

Термините са подредени в тълковния речник по азбучен ред, като в скоби са дадени съответните термини на английски език. Използувани са следните съкращения: ЕЛТ — електроннолъчева тръба, ЕИМ — електронна изчислителна машина, ЗУ — запомнящо устройство, е. д. н. — електродвижещо напрежение.
В приложение е даден английско-български речник на всички включени в тълковния речник термини.
Поради технически причини за компактност при оформлението не винаги са спазени правилата за пренос на думи на английски език.

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР..........................................................................3

1. ВЪНШНИЯТ ИЗРАЗ ........................................................... 5

2. КОСМИТЕ........................................................................ 16

3. КОЖАТА..........................................................................26

4. ЛИЦЕТО, ЧЕЛОТО И ГЛАВАТА.....................................28

5. ОЧИТЕ, ПОГЛЕДЪТ........................................................46

6. ВЕЖДИТЕ......................................................................... 70

7. УХОТО ............................................................................. 76

8. НОСЪТ ........................................................................... 96

9. УСТАТА...........................................................................117

10. БРАДАТА...................................................................... 125

11. РЪКАТА........................................................................ 128

12. НОКТИТЕ..................................................................... 142

13. ПОЧЕРК ....................................................................... 145

14. ДВИЖЕНИЯ................................................................. 151

15. ОБЩИ МИСЛИ............................................................ 162

БИБЛИОГРАФИЯ.............................................................. 194

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar