ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Универсалният смисъл на Кабала - Елеазар Хараш, Лео Шайа

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Елеазар Хараш, Лео Шайа
Година: 2012
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 204

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................................................................... 4

Пояснение........................................................................... 6

I. Тора и Кабала.................................................................. 7

II. Съзерцание на Божествените аспекти............................. 21

III. Творението - образ на Бога............................................ 113

IV. Царството на Небесата................................................... 132

V. Физическият свят и космическата бездна......................... 165

VI. Тайната на Човека......................................................... 185

VII. Завръщането в Единния................................................ 218

VIII. Великото Име на Бога.................................................. 233

IX. Заключение................................................................... 263

Послеслов........................................................................... 267

 

ПРЕДГОВОР

Лео Шайа е живял  през този век (20-ти век) за  известно време в Израел. Не е свързан с никакви външни общества. Принадлежи на  едно общество на  Тайната  Мъдрост, което не се намира в света, а  в една вътрешна област на  Всевишния. Лео Шайа е една душа,  която е  изстрадала Истината в нейната най-дълбока степен. Няма кътче от душата му, което да не е изстрадало Истината. И всичко, което говори  той на хората днес, носи дълбочината на тази Истина, която е  в  сила да затрогне всяка душа, която с пробуден и молитвен Дух се стреми към същата тази Истина, но която ще мине неизбежно през много по-малки страдания, защото всички Велики Души, изстрадали Истината, ще  се присъединят  към душите, които вървят по този път, за да ги  облекчат със своята Святост, Светлина и  Миролюбие. Само в най-гъстия мрак на страданията се раждат  Откровенията за нови светове, за нови разбирания. Само в страданията човек се извисява до Духа на Истината. Страданията са мярка за духовното прозрение на душата.

Кабала е наука за постигане  на Висшите светове. Кабала  е наука  за постигане на Универсалната Светлина. Кабала е наука за  проникването в най-древната Истина и най-накрая чрез самата тази Истина Кабалистът постига приближаване до Древния Незнаен. Древният Незнаен никога  няма да  бъде  опознат, а това дава  на Кабала и на Истината неизмерими възможности  и  вечно движение към тази дълбочина на Древния Незнаен, която дълбочина никога не е имала начало и на която дълбочина ў липсва край.

Кой има път към Кабала? Път към Кабала има само този, който се е отказал първо от този свят, после от другия свят и накрая и от своята Разумна воля. И след като е постигнал сливане с Бога, той получава Преданието пряко от Бога. Това е Пътят на Мъдреците.

Кабала е тайна наука за Неизреченото, което е Храмът на всеки живот.

Централната идея на тази книга е човек да възлюби реалните тайни на живота, които са въведение към Истината на Всевишния. Това е Книга на тайните, а Тайната - това е Човекът в своя Древен Произход.

Елеазар Хараш

 

Словото сътворява живи същества.

Кабала-Бахир

 

На изпитанието покажи любовта си.

Зохар

 

Мисията на скръбта е душата да се превърне в светлина.

Кабала

 

Който е познал себе си, е осветил своята древна тъмнина.

Исаак Лурия

 

Любовта е толкова величествено сияние, че поглъща всяко обяснение за себе си.

Исаак Лурия


 

 

ПОЯСНЕНИЕ

В началото на  текста с удебелен шрифт са дадени  фрагментите от книгата на Лео Шайа “Универсалният смисъл на Кабала”.

След тях с наклонен шрифт са дадени коментариите на Елеазар Хараш.

 

ТОРА И КАБАЛА

 

1. Цялата Светлина, която Бог е дал на Израел, е скрита в Тора. Тора е кристализацията и тайнственото постоянно присъствие на Синайското Откровение.

Тора е произлязла от един Първичен Принцип, който е Върховната Светлина на Всевишния. Когато този Принцип е слязъл, той се е превърнал в закони, които сами по себе си съдържат Върховната Светлина, но в един незрим вид. На този, който изпълнява Тора (цялостния Закон), този Върховен Принцип ще му се разкрие в цялата си Светлина. В този случай Тора е Тайнство. Този, който не изпълнява Тора, ще бъде излъган от пречупената светлина и няма да види във вътрешността на законите скрития Принцип.

 

2. Именно в Синай се появи реалното присъствие на Хокма - Божествената Мъдрост - пред “Избрания Народ”. “Израел проникна в тайнството на Хокма - казва “Зохар”. - В Синай израелтяните видяха Славата на техния Божествен Цар лице в лице”.

Израел символизира пробудената Светлина, това е Светлината, която се пробужда от Хокма - Божествената Мъдрост. Пробудената Светлина е благовестието на Тесния Път. Този Път носи в себе си хиляди тайни и една от тези тайни е да видиш Славата Му лице в лице. Всяка пробудена Светлина може да види Неговата Слава. Устременият към Истината е устремен към Неговата Слава. Неговата сияеща Слава е Светая Светих и Израел проникна в Тайнството.

 

3. Първите Скрижали са произлезли от Дървото на Живота, но поради идолопоклонничеството Израел беше осъден да се ползва недостойно от тях. Затова Мойсей даде на народа други Скрижали, които произхождаха от Дървото за познание на доброто и злото. “Първите Скрижали - както казва Кабала - бяха Светлината и Учението на Месия, изливането на универсалното освобождение, изворът на Вечния Живот”. Вторите Скрижали представляваха “частичния” или косвения израз на тази Светлина.

Първичните Скрижали символизират цялостната Светлина, това е Светлината на Вечността. Месия носи тази Вечна Светлина на Всевишния в себе си и ако Месия проникне в съществата и световете, те ще получат универсалното освобождение, защото Светлината на Всевишния означава освобождение. Месия носи дълбоко в себе си универсалното освобождение, което е Светлината на Всевишния. Месия е стоящият на планината. Месия е Великата жертва на Първородната Светлина, Той е Огънят на Божествената Любов, която държи в себе си Книгата на Живота. Великата Светлина на Всевишния е слязла в Месия и се е пожертвала за човешкия род, за тези, които са изгубили Светлината.

 

4. Хокма - чистата и изкупителна Мъдрост - престана да бъде непосредствено достъпна, тъй като остана скрита зад завесата на Бина (Божествения Разум). Проявлението на “несътворената” Тора търпеше промени, но не в същността си - Хокма. Във второто проявление реалното присъствие на Хокма се корени също така, както в първото, с тази разлика, че при второто проявление Бина пречи, не позволява на човека “да протегне ръка и да вземе от Дървото на Живота, за да яде от него и да живее вечно”.

Мъдростта, която изкупва и спасява, днес е запечатана със седем печата. Днес тази Мъдрост изисква да се извърви пътят на Разумността; това е един дълъг път от Разумността до разкриването на Хокма, която може да даде достъп до Дървото на Живота. Само Мъдростта може да протегне ръка към Вечността. Само Мъдростта може да яде от Дървото на Любовта. Вечността на Любовта е създадена за Мъдри ръце. Мъдростта може да протегне ръце и да яде от Вечния плод, който е Любовта.

 

5. За да стане достъпна Хокма, човек трябва "да обработва почвата" на душата си, като през това време се научи добре да различава доброто от злото, прилагайки на практика Божествения закон, и да търси с голямо усърдие Истината, която лежи зад текста на Писанието.

Една душа, която е подготвена, може да и се даде ключът, който открива Истината зад текста на Писанието. Само душата може да стане владетел на златния ключ. Хокма е достъпна само тогава, когато душата е придобила усета за Вътрешния Глас, който ў дава различаване на доброто от злото. Различаването е възходът на душата. Различаването помага на душата да се върне в своето слънчево състояние, което е нейната предвечна родина. Различаването черпи живот от един много дълбок вътрешен извор. Това е заплатата на душата, която с голямо усърдие е търсила Истината.

 

6. Духовното проникване на писменото Учение е улеснено от устното Предание, като устното Предание е обяснение на писменото Учение. Двете учения представляват неделимите едновременни аспекти на Мойсеевото Откровение.

Преданието е ключът на цялото Учение. Този, на когото е поверено Преданието, може да твори Живота. Преданието е същността на всички Писания. Преданието е крайната цел на всяко Посвещение и тогава Посветеният има в себе си Дух, който може да твори Живот. Да твориш Живот, това е венецът на Духовния път. Преданието е първата връзка, която е била създадена между Бога и човешката душа.

 

 

7. Писмената "Тора", или "статичният текст", служи като недвижима, изходна точка към духовното съзерцание на разкритата Истина; такова съзерцание не е ефектно без традиционното тълкуване на "текста, издълбан върху камъка", а тълкуването на устното Учение е като "един чук, който ломи камъка", като по този начин пръска духовните "искри" на Хокма, намиращи се в камъка.

Духовните искри на Светлината са скрити в недвижимата опора, която се явява като изходната точка. Духовните искри на Светлината изхождат от камъка на основата, който е камъкът на Мъдростта. Само чрез Мъдростта Светлината може да еволюира и да се обогатява. Камъкът на мъдростта е мистичен и неуловим образ на Всевишния, но този неуловим образ на Всевишния е опората на всяко същество.

 

 

8. Едновременното проявление на писмената и устната "Тора" се базира на следния стих от Писанието: "Целият народ слушаше гърмежите и звука на тръбата и виждаше пламъците на димящата планина, и ужасен, пълен със страх, стоеше далече." (Изход 20:18) Коментарът на "Зохар" върху този стих казва: "Божиите думи са били напечатани на тъмния облак, който е обвивал истинското Присъствие на Бога по такъв начин, че Израел е чувал в същото време тези думи като устно учение, а ги е виждал като писмено и - изтъква "Зохар" - всяка дума е била Божествена, със 70 звука, които са разкрили 70-те основни тълкувания на Писанията, а тези звукове са се появявали пред очите на Израел като толкова ярки светлини (70 ярки светлини)".

Целият народ слушаше звука на Неговото Слово - това е духовно явление. Тук Творецът се явява пред Своето най-висше творение - душите - и Божиите думи светеха със 70 ярки светлини. Всичко това е завет, послание, което е насочено към творението, наречено души. Душата е съвършенството в Природата и само тя може да разбере езика на Светлината. Всевишният, когато говори, Излъчва Светлина.

 

 

9. И накрая, наставленията върху 10-те Мойсееви заповеди представляват синтез на всички заповеди. В момента на тяхното проявление Израел е проникнал във всички тайни, затворени в Писанието."

10-те духовни заповеди, когато са изпълнени от душата цялостно, дават и слух, който да чуе шепота на Всевишния. Когато душата е изпълнила духовните заповеди, тя може да изтръгне Светлина от Всевишния за един нов път в своето развитие. По пътя на тази сияеща Светлина душата на Израел, която е душата на новия и обновен човек, може да прониква във всички заключени Писания. Само душата на човека може да прониква в душата на всяко Свещено Писание.

 

 

10. Устната "Тора" е Предаването от поколение на поколение на тайните и тълкуванията, които се съдържат в писмената "Тора", под формата на "звукове" - внушени думи или под формата на "ярки светлини" - духовни видения.

Ще говоря за ярките светлини на Преданието. Преданието е символът на Тишината, това Предание се постига чрез вътрешен опит. Ярките светлини се изявяват само в името на Вечността. Вечността няма нищо общо с бездната на неразумните желания. Вечността е сродна със Светлината на желанието, тогава благородното желание започва ярко да блести като духовно видение. Желанията, преди да са станали желания, са били намерения на Светлината.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar