ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Строителни свойства на българските льосови почви

0,00 лв

0,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Г. Стефанов, Б Кремакова
Година: 1960
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 220

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ПРЕДГОВОР

Строителството върху льосови почви през последните десетилетия възбуди интереса към тяхното по-обстойно изучаване в много страни. Подтик дадоха и редица несполуки. Главната причина се намери в ед­новременното действие на товара и водата. Това засяга всички почви, но в необикновено голяма степен и по друг начин льосовите. Оттук предимно адва и "особеното" в тези почви. Основните свойства на льосовите почви от всички страни имат сходство или подобие, което се простира и върху произхода на тези свойства, но само като комплекс от образуващите фактори. В подроб­ност обаче съществуват разлики както по вида, така и по степента на действие на отделните фактори и на тяхното отражение върху физико-механичните свойства на льосовите почви. От това произлизат главно и редицата противоречия в мненията на различни изследователи. Подробното и всестранно изучаване на льосовите почви във всяка отделна област или страна има несъмнено значение за обяснение и отстранение на противоречията в този клон на науката, но то дава и сигурна база за строителството върху льосовите почви на определено място. Колкото и да е полезен методът на аналогията в строител­ството, опитът е доказал неговата твърде условна и затова нерядко вредна приложимост в строителството върху льосови почви на кон­кретно място и за определен обект. Тези именно неоспорими факти доказват нуждата и ползата от труда на авторите. Плод на дългогодишни задълбочени и всестранни изследвания, предимно лабораторни, авторите са успели да ни предста­вят типичното на българските льосови почви. Те правят критичен ана­лиз на редица узаконени или предлож! ни положения и хипотези по тълкуването и прилагането на физико-механичните свойства на льосо­вите почви в специалната световна литература, с които не всякога се съгласяват, и то основателно. Намират също така, че в известни слу­чаи българските льосови почви не се подчиняват на правилата, важащи за подобни почви в други страни. Например поради малкото съдържа­ние на разтворими соли в българските льосови почви не се явяват до­пълнителни деформации след първото пропадане и последвалата про­дължителна филтрация. Също така благодарение на подчертано здравите кристалинни връзки максималното пропадане след намокряне се появява едва при натоварване от 60—70 кг/см2, което е неколкократно по-ви­соко от известното досега за чуждестранни льосове...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar