ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Канализация - част 2

21,25 лв

17,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Димитър Върбанов
Година: 1960
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 352

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 16-8

 

 

Тук са разгледани съвременните методи за пречистване на битовите канални води. Подробно са дадени проучването, проек­тирането, оразмеряването, построяването и експлоатацията на отделните пречиствателни съоръжения.
Книгата е написана по програмата за студентите от специал­ността водоснабдяване и канализация при Хидротехническия факултет на Инженерно-строителния институт, но може да бъде използувана и от инженерно-техническите кадри, които работят в тази област.

 

ПРЕДГОВОР

Тази книга е втора част на издадения учебник „Канализация“ и е написана по учебната програма за студентите от специалността водо­снабдяване и канализация при Хидротехническия факултет на Инженерно-строителния институт.
Тук са разгледани съвременните методи за пречистването на битовите канални води, както и проучването, проектирането, оразмеряването, построя­ването и експлоатацията на отделните пречиствателни съоръжения. Мате­риалът по пречистване на каналните води на отделни сгради не се раз­глежда подробно, тъй като по учебния план за специалността водоснабдя­ване и канализация има обособена отделна дисциплина за „Водоснаб­дяване и канализация на сгради“.
Канализирането на промишлените предприятия и третирането на от­падъчните води ще бъдат разгледани отделно.
За написването на книгата е използувана нашироко съветската лите­ратура и са отразени нашите, макар и малки, постижения в тази насока.
Като първа книга в тази област у нас тя няма да бъде лишена от недостатъци. Ще бъде добре, ако тези, които си служат с нея, съобщят на автора чрез издателството за забелязаните недостатъци, за да се вземат под внимание при евентуално преиздаване.

Юни, 1960 г.

Авторът

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar