ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ръководство за курсово проектиране на двигатели с вътрешно горене

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Генчо Д. Генов, Владимир К. Иванов
Година: 1975
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 216

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Ръководството за курсово проектиране на двигатели с вътрешно горене, представлява методическо пособие за начините на проектирате, конструиране и изчисляване на основните части и уредби на буталните двигатели с вътрешно горене.
Ръководството е предназначено за студентите от специалностите „Двигате­ли с вътрешно горене“ и „ПЖПС“ при ВМЕИ „Ленин“ и за студентите от ед­ноименните специалности при ВМЕИ — Варна и ВИММЕСС—Русе. То коже да ползува студентите от други специалности, изучаващи двигатели с вътрешно го­рене, както и учащите се от енергетичните техникуми и специалистите, работе­щи в областта на проектирането и изчисляването на двигателите с вътрешно горене.

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

Ръководството за курсово проектиране на двигатели с вътреш­но горене е основно методическо пособие за последователността на проектирането, конструирането и изчисляването на основните елементи, механизми и уредби на двигателите с вътрешно горене. То ще бъде помагало за учащи се, студенти, техници и инженери, свързани пряко или косвено с проектирането и създаването на нови двигатели или усъвършенствуването на стари конструкции.
В предлаганото ръководство в методическа последователност са изложени етапите, през които преминава изборът, обосновката и създаването на проект за двигател с вътрешно горене. В него е използуван богат материал от съветската техническа литература и постиженията и тенденциите в развитието на двигателостроенето.
Обемът на материала, разглеждан в настоящото ръководство, е съобразен с учебните програми на студентите от специалности­те „Двигатели с вътрешно горене“ при висшите учебни заведения и е разделен на две части.
В част първа са разгледани въпросите на тонлинното и динамичното изчисляване на буталните двигатели, някои въпроси от проектирането им, както и натоварването и износването на ос­новните и мотовилковите лагери.
В част втора са разгледави въпросите, свързани с якостната проверка на основните части, механизми и уредби на двигателите.
Поради ограничения обем на ръководството изложението на някои въпроси е кратко и изисква определени познания по дви­гателите с вътрешно горене.
Независимо от това практическото използуване на настоящо­то ръководство е достъпно и за широк кръг читатели.
Част първа е написана от гл. асистент к.г.н. инж. Владимир Ко­стов, а част втора — от гл. асистент инж. Гено Генов, преподава­тели от ВМЕИ „Ленин“ —София.
Всички забележки и препоръки от читателите относно настоя­щото ръководство ще бъдат приети с благодарност от авторите и молим да бъдат отправяни на адрес: ВМЕИ „Ленин“ — София, катедра „Двигатели с вътрешно горене“.

От авторите

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar