ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Справочник за лаковите покрития в машиностроенето

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Павел Петрусенко, Иван Михов
Година: 1973
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 264

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 11-37

 

Справочникът съдържа данни по лаковите покрития, прилагани при боядисване на метални изделия. Разгледани са лаковите материали и покрития, обектите за боядисване, технологичните операции, начините на нанасяне, използуваните съоръжения, нормативите за разход, изпитванията, почистването на отпадъчните води и въздуха и техническата безопасност.
Справочникът е предназначен за инженерно-техническите кадри, свързани с проблемите на боядисването в машиностроенето.

 

ПРЕДГОВОР

От средствата, прилагани за защита на металните изделия лаковите покрития заемат първо място. Те се използуват както за защитни цели, така и за придаване на естетичен и декоративен вид на изделието. Съвременните изисквания към тези качества са доста големи. Ето защо едновременно с динамичното развитие на машиностроенето през последните десетилетия получиха съответно развитие и технологичните процеси по нанасяне на лаковите покрития. Намериха приложение нови високопроизводителни, ефективни и автоматизирани процеси за боядисване. Такива са безвъздушното шприцоване, електростатичното и електрофорезното боядисване, боядисването в разтвори на трихлоретилен, нанасянето на прахообразни материали и др. Съответно развитие получиха и лаковите материали. Разшири се асортиментът на синтетичните лакови материали; появиха се нови материали—водоразтворими, прахообразни и двукомпонентни материали, специални материали за електростатично и електрофорезно нанасяне, за горещо шприцоване, за нанасяне в разтвори на трихлоретилен и др.
У нас машиностроенето е също един от най-динамично развиващите се отрасли. След всеки 4—5 години продукцията за боядисване почти се удвоява. Това обстоятелство налага процесите по боядисването да се интензифицират, да се внедрят механизирани и автоматизирани процеси, и то във всички стадии на технологичния цикъл — от подготовката на повърхностите до изсушаването на покритието.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar