ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ръководство по баскетбол в снимки и кинограми

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Веселин Темков
Година: 1961
Формат: енциклопедичен
Корица: твърда
Страници: 132

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 44-62

 

Книгата „Ръководство по баскетбол в снимки и кинограми“ представлява нагле­дно учебно помагало за изучаване и усъвършенствуване техни­ката и тактиката на баскетболната игра. То съдържа голям брой показни и игрови кинограми и снимки, и сравнително малко текст. Поместени са с агитационна и учебна цел и няколко художествени снимки. Почти целият нагледен материал е ори­гинален, заснет от автора.
Книгата е предназначена да служи на младите баскетболистки и баскетболисти, а така също и на разредниците по баскетбол. Нагледното пособие ще ползува и учителите по физическо въз­питание, преподавателите в спортните школи и във ВУЗ, треньо­рите и обществените инструктури във физкултурните дружества и колективи, студентите от ВИФ „Г. Димитров“, спортните жур­налисти, фоторепортьори и широк кръг любители на баскетбола.

 

ПРЕДГОВОР

Техниката и тактиката на баскетбола у нас са изградени и се развиват върху опита на съветската спортна школа и върху опита на нашите баскетболисти. Този опит успешно се обобщава от най- изтъкнатите ни треньори и майстори на спорта.
Отърсвайки се от остатъците на някои отрицателни влияния на буржоазния спорт, в НР България се изгради прогресивна отечест­вена баскетболна школа. Нейното развитие се определя от общите принципи на нашата педагогика и общите задачи на физическото възпитание, като неделима част на комунистическото възпитание. Отечествената баскетболна школа се изгражда на научна основа върху данните от ведущата социалистическа наука. От чисто спортна страна нашата баскетболна школа се отличава със следните особености: 1) активен, настъпателен стил и гъвкава, разнообразна тактика на нападение и защита; 2) висока и разнообразна техника, осигуря­ваща най-голяма резултатност; 3) колективност в действията на всеки отбор и използуване личната инициатива на отделните играчи. Опре­делението на нашата баскетболна школа няма да бъде пълно, ако не отбележим високите морални качества на играчите ни: патриотизъм, устойчивост на психиката, воля за победа, стремеж за борба докрай и заедно с това коректност, дисциплинираност, уважение към про­
тивника. Тези качества ярко отличават нашите баскетболисти от баскетболистите на редица западноевропейски страни.
През последните години българските баскетболисти завоюваха в международни съзтезания ценни победи над голям брой отбори от капиталистическите страни, славещи се със силата и традициите на своя баскетбол. С това убедително се доказа преимуществото на нашата баскетболна'школа, изграждана в условията на социалистичес­ката система за физическо възпитание.
Погрешно би било обаче да се смята, че развитието на нашата баскетболна школа е праволинеен процес, изключващ противоречия» грешки, даже в някои отношения и изоставане. Баскетболистите в нашата страна добре съзнават това. Те винаги са проявявали буц- ност към слабостите и грешките и непрекъснато полагат усилия за подобряване на тренировъчно-възпитателната работа. Поради това на българските баскетболистки и баскетболисти предстоят още по-го­леми успехи.
Тази книга е написана с цел да подпомогне изучаването на тех­никата и тактиката на играта и повишаването на спортното май­сторство на разредниците по този спорт.

Авторът

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar