ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

CMOS интегрални схеми - част 1 и 2 комплект

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Мария Димитрова, Иван Ванков
Година: 1981/1984
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 260/264

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-43

 

Книга първа:

В книгата са разгледани комплементарните (допълнителните) MOS интегрални схеми (CMOS ИС). В настоящата първа част са дадени основните параметри и правилата за работи с CMOS интегрални схеми, CMOS логически елементи (ЛЕ), многофункционални логически схеми и ЛЕ с три изходни състояния, двупосочни аналогови ключове и интегралните схеми, изграждани с тях, различни видове тригери, схеми за формиране и генериране на импулси.
Предмет на втората част ще бъдат CMOS устройства за броене на импулси и делене на честота, за дешифриране и за управление на индикаторни устройства, преместващи регистри, мултиплексори и аналогово-цифрови и цифрово-анллогови преобразуватели с CMOS елементи.
Целта на книгата е да даде необходимата информация за успешното прилагане на CMOS ИС в практиката. Описани са типичните представители на различните видове на ИС, техните варианти и модификации. Посочени са и много практически параметри за тяхното използуване.
В приложения са дадени таблица за произвежданите интегрални схеми, групирани по функционален призна; таблицa с кратки справочни данни за по-широко използуваните схеми, подредени по възходящ ред на номерацията им; сравнителна таблица зa CMOS ИС, предлагали от различни производители (съветски, серия -4000 и серия 54С/74С).

 

Книга втора:

В тази част на книгага са разгледани основните видове CMOS ИС със средна стопен на интеграция (комбинациоини логически схеми — шифратори. дешифратори, мултиплексори, броячи нлюа импулси, схеми за управление на индикаторни елементи и др.).
За да се улесни практическото използуване на книгата, в приложение са дадени таблица за произвежданите ИС, групирани по функционален признак, сравнителни таблици за CMOS ИС, предлагани от различни производители (серия 4000-СССР. ГДР и др., и серни 54/74С). таблица с кратки справочни данни за ИС със средна степен на интеграция.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar