ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Хидродинамика - Изд. 1962 година

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Минчо Попов
Година: 1962
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 352

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 8-10

 

Учебникът съдържа разделите механични свойства на флуидите, равновесие на флуидите в относителен покой, кинематика па флуидните течения, динамика на идеалните флуиди, потенциални течения, динамика на реалните флуиди, съпротивления и крила, в които са изложени основните въпроси на дисциплината, интересуващи машинния инженер.
Той е предназначен за учебник по предмета хидродинамика, който се изучава от някои специалности на Машиностроителния факултет при Машинно-електротехническея институт ( МЕИ) — София.

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ
Второто издание на учебника Хидродинамика се наложи от изчерпването на първото издание, излязло от печат преди около 3 години и от спешната необходимост за учебно помагало на студентите. Поради краткото време за преработка и ограничението на обема на книгата авторът не смята, че е успял да проведе желаната от него по-основна преработка и да изправи в задоволителна степен редица oт забелязаните в първото издание недостатъци. Заради това в сегашното издание не може да има претенции да бъде повече от учебник но четения от него в МЕИ едноименен курс.
Преработката е сведена към прецизирането в достъпна за студентите степен на някои по-основни проблеми, като например на теоремата за количеството на движение, на съпротивленията на обтечените тела на теоретичните методи за изследване на крила и др. Засегнати са в ограничен обем някои нови въпроси, както например меренето на скорости чрез термоавемометри, изследване на потенциални течения чрез електроаналогия, метода на особеностите за изследване на крила и др. Най-съществени допълнения са направени по теорията на граничния слой, която намира все по-голямо приложение в практиката. Поради липса на обем даденото в първото издание кратко изложение ни теорията на лопатъчните решетки е изоставено.

Както в първото издание, и сега авторът няма претенции да е създал "оригинален" учебник. Той е изградил книгата си въз основа на чужди, най-вече на посочените литературни източници. Доколкото са му позволявали знанията и възможностите, той се е постарал да проведе по негово разбиране методично целесъобразно подреждане на материала, да го представи по възможност физически най-прегледно и по допустимо най-прост начин. Той е на мнение, че излагането на въпросите в един учебник по хидродинамика за МЕИ на по-високо теоретично ниво не би допринесло при нашите сегашни условия по-голяма полза при ограниченото за изучаването му от студентите време.
И все пак може да се приеме, че даденият по обем ниво материал в повечето случаи е достатъчен за обикновената машиностроителна практика. Ако учебникът може да предаде знания, които правят възможно самостоятелното усвояване на по-сложни хидродинамични проблеми, той ще изпълни предназначението си.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar