ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Рязане на металите

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Стоян Георгиев Попов
Година: 1963
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 348

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 8-9

 

В учебника са разгледани явленията, които се наблюдават в процеса на рязане на металите, тъй като те имат съществено значение при определяне на технологичните процеси на механичната обработка на машинните части. Разгледани са начините за обработване чрез струговане, стъргане, дълбаене, пробиване, зенкероване, райбероване, фризоване, притегляне, шлифоване, нарязване на зъбни колела, нарязване на резби. Разгледан е въпросът за обработваемостта на металите, а също и трептенията, които се появяват в процеса на рязане.
В учебника са отразени най-новите постижения в областта на рязането на металите.
Учебникът е предназначен за студентите по специалността технология на машиностроенето в Машинно-електротехническия институт. Той може да се използува и от инженерите и техниците, които работят в областта на обработването на металите чрез рязане.

 

Увод

Масовото изработване на машинни части става чрез рязане.
Обработката чрез рязане е студена и се състои в срязване на определен слой метал на обработваемия детайл (заготовка), отделян под формата на стружка. В резултат на тази обработка детайлът получава определена форма, „чисти" размери и желано качество на обработената повърхнина.
Пълното разкриване на закономерностите, свързани с процеса на рязане, тяхното овладяване и използуване ще позволи съзнателно и сигурно да бъдат направлявани производствените процеси с цел непрестанно да се повишава производителността на труда при обработката на металите.
Курсът „Рязане на металите" е база за следващите изучавани курсове: "Режещи инструменти", "Технология на машиностроенето", "Изчисление и конструиране на металорежещите машини", а също така и за успешно справяне с производствени задачи по рационалното използуване на инструментите и машините в заводски условия па работа. Отделено е значително място на свързания със струговането процес на рязане, който се явява основно звено в теорията на рязане на металите и отразява прогресивния характер на разработената от съветската школа методика.
И тази методика е ценна идеята, че закономерностите, свързани с процеса на рязане, са едни и същи за всички начини на обработката на металите (струговане, фрезоване, шлифоване и др.). Тяхното изучаване е най-целесъобразно да се извърши за инструмент и начин на работа, чиито елементи са типични за всички видове обработки, каквито са струговането и стругарският нож. За изучаване на другите видове обработки остава допълнително да се разгледа само специфичното, произтичащо от формата на инструмента и начина на обработката.
Този подход на разглеждане на обработката на металите чрез рязане е типичен за съветската школа за рязане на металите и е значително методическо постижение при създаване на науката рязане на металите.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar