ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Водно строителство

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Иван Николов Патоков
Година: 1970
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 242

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Този учебник с предназначен за студентите от специалността водоснабдяване и канализация на Хидротехническия факултет при Висшия ннженерно-строителен институт, разработен е по съответната учебна програма и има комплексен характер. В него се разглеждат корекциите на реките извън населени и в населени места, някои въпросни от използуването на речните воли, като водно стопанство и регулиране на оттока, използуване на водната енергия и хидромелиорациите.
Значително място в учебника е отделено за разглеждане на различните хидротехнически съоръжения, каго язовирни стени, водовземни съоръжения, волопровеждащи съоръжения и др. Накратко се разглеждат и някои въпроси из областта на крайморските и пристанищните съоръжения.
Книгата освен като учебник за студентите може да се използува и от всички инженерно-технически кадри, конто работя в областта на хидротехническото строителство.


УВОД
Все по-нарастващите нужди от вода за питейни и промишлени цели в нашата страна налагат използуването на регулирани води и следователно изграждането на голям брой язовири. Освен това за целите на промишленото водоснабдяване се налага да се използуват и водите на някои нерегулирани водни източници, включително и на водите на р. Дунав. Поради тези съображения значително място в учебника е отделено на въпросите на водностопанските изследвания, на язовирните стени, на водовземните съоръжения, на водохвашаиията и на водопроводешите съоръжения. От друга страна, поради необходимостта от комплексно използуване на водите в нашето социалистическо общество и поради взаимната връзка между отделните отрасли на водното стопанство се налага да се изучават и основните вьпроси от областта на използуването на водната енергия и от областта на хидромелиорациите. Разглеждат се също и основните въпроси във връзка с корекциите на реки в населени и извън населени места. Дават се редица нови изследвания и конструкции из областта на водното строителство, както и много примери от нашата хидротехническа практика.
Крайморските и пристанищните съоръжения тук се разглеждат в много съкратен вид дотолкова, доколкото това е необходимо на специалистите по ВИК при водоснабдяване и канализиране на пристанищата.
При написването на учебника са използувани главно съветски и наши литературни източници, както и данни от богатия опит на нашето хидротехническо строителство.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar