ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Наръчник по бубарство и черничарство

30,00 лв

24,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Кр. Донев, А. Янков, Д. Христов
Година: 1963
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 300

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВВА 054-5

 

наръчника по бубарство и черничарство се разглеждат основните въпроси по бубарство и черничарство.
В раздела по бубарство са застъпени биологическите особености на черничевото насекомо, основните въпроси по бубохраненето и първичната преработка на пашкулите.
В раздела по черничарство се разглеждат главните въпроси, свързани с отглеждането на черницата — размножаване на черницата, производство на черничев посадъчен материал, видове черничеви насаждения, резитба на черницата и др.
Наръчникът е предназначен за широк кръг читатели.

УВОД

Производството на пашкули има голямо значение за нашата текстилна промишленост. Освен това някои от пашкулите отпадъци намират широко приложение и в селското стопанство.
Освен за изработване на платове копринената нишка се използува и за направа на мелнични сита и парашутни платна, сужи и за изолационен материал в електротехниката и др. От коприноотделителните жлези на бубата се приготвят хирургически конци, струни за музикални инструменти и пр.
Клеят, който слепява бримките на копринената обвивка, се използува за получаването на желатин. Мазнините от какавидите в някой страни се използуват като суровина за приготвяне на сапун. Остатъците от тях след обезмасляването им се употребява за храна на птици, риби и др. Те може да бъдат използвани, като органичен тор, който в комбинация с компост, наторява добре почвата.

У нас бубарството засега е все още допълнителен отрасъл в селското стопанство. Климатичните условия обаче дават възможност да се внедри по-широко. Развитието му значително ще помогне за превръщането на трудово-кооперативните земеделски стопанства в многоотраслови високодобивни стопанства.
Българската комунистическа партия и Министерският съвет издадоха редица постановления с цел да подпомогнат развитието на този отрасъл в ТКЗС. Постановлението на Министерския съвет от 24 януари 1956 г. за увеличаване и подобряване на черничевите насаждения, пашкулопроизводството и първичната преработка на пашкулите и постановлението на ЦК на БКП и на Министерския съвет от 26 март 1958 г. за насърчаване по-нататъшното увеличаване производството на някои селскостопански отрасли и установяването на по-правилно съотношение в изкупните цени ускориха развитието на бубарството в страната.

Състоянието и размерите на черничевите насаждения са от първостепенно значение за развитието на бубарството. Черничевите градини в най-близко време трябва да достигнат 60 000 дка, от които 21000 дка новозасадени, а единичните дървета — 3 000 000 броя, от които новозасадени  1 800 000.
Изработени са и типови планове за строеж на евтини бубарници, като ОНС са задължени да предвиждат средства за построяването им. В постановлението се предвижда и провеждането на курсове за подготовка на специалисти, ръководители по бубохранене в ТКЗС.

За да се увеличи материалната заинтересованост на пашкулопроизводителите за масово отглеждане на буби, постановлението препоръчва на управителните съвети на ТКЗС да въвеждат семейния акорд. За подобряване на суровината и за увеличаване добива на коприна е предвидено до края на 1962 г. да се увеличи производството на пашкули главно от хетерозисно семе. Най-малко 60 процента от общия добив трябва да бъде от хетерозисно семе. Пашкулите, одобрени и приети за производство на бубено семе, се заплащат по-скъпо.

Установената система на планиране и договориране на производството на пашкули допринася и за увеличаване на пашкулопроизводството и за неговото планомерно развитие. Ръководителите на ТКЗС, които правилно оценяват значението на бубарството, разширяват черничевите насаждения и създават нови. По-нататъшното разширяване и подобряване на бубарството е неразривно свързано с подобряването на черничарствотр.
При създаването на нови черничеви насаждения с оглед на изграждането на хранителна база с по-голям икономически ефект при бубохранене то трябва да се обърне сериозно внимание на черничевите  градини близо до стопанските дворове.

Настоящият наръчник има за цел да окаже помощ при създаването на черничевите насаждения в трудово-кооперативните земеделски стопанства и при масовото въвеждане на бубохра-ненето в тях; да помогне за по-доброто излюпване на бубеното семе и за организирането на общите люпилни; да помогне в пряката работа и на самите бубохранители. Освен това в наръчника по бубарство и черничарство са разработени и въпросите по организация, нормиране е и заплащане на труда. Това ще допринесе за по-правилното разпределение на трудовите сили и за отчитане на труда, вложен в този отрасъл.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar