ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Отглеждане на буби

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: М. Петков, И. Пенков, М. Манчев, З. Петков
Година: 2002
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 128

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Вкнигата са разгледани биологичните особености и развитието на черничевата копринена буба, изискванията й към условията на околната среда, начините на люпене на бубеното семе, отглеждането на бубите. Изяснени са предимствата и особеностите на лятно-есенното бубохранене, болестите и неприятелите по бубите, борбата срещу тях, предпазването на бубите от отравяния и др. Застъпени са накратко и въпросите за биологичните особености и изискванията на черницата към условията на отглеждане, агротехниката и експлоатацията й, борбата срещу болестите и неприятелите.
Книгата е предназначена за всички, които желаят да отглеждат буби.

УВОД

Бубарството е допълнителен отрасъл на селското стопанство с голямо значение за икономиката на нашата страна като източник на ценна суровина за текстилната промишленост, на значителни валутни постъпления и парични средства за много бубохранители.
Възникнало в Китай преди около 3000 години пр.н.е., достигнало до земите на Балканския полуостров през VII - VIII век, сега бубарството е разпространено в над 50 страни в света.
През последните години се осъществи голям прогрес в бубарството. През 1950 г. общото производство на пашкули в света бе 196,5 хил. тона пашкули и 19,1 хил. тона сурова коприна, но през 1995 г. производството се увеличи съответно 4,84 и 4,72 пъти, за да достигне 952 хил. тона пашкули и 90,2 хил. тона греж.
Само 8 страни - Китай, Индия, ОНД, Япония, Корея, Китай, Бразилия и Тайланд произвеждат над 95 % от общото производство на пашкули в света.
Най-голям производител на сурови пашкули е Китай - около 65 % от световното производство, като производството им се увеличава, както и на Индия, Бразилия, Тайланд и др. Рязко намаля производството в Япония и Корея.
У нас производството на пашкули през последните години намаля значително - от 1925 тона през. 1976 г. на 145 тона през 1985 г. С това производство България се нареждаше на 11-12 място в света и на 1 - 2 в Европа. След 1989 г. в резултат на коренните промени в селското стопанство - ликвидиране на ТКЗС, връщане собствеността на земеделските земи, миграцията на населението от селата към градовете и др., настъпиха съществени изменения в бубарството - изкоренени бяха голям брой черничеви дървета, рязко намаля броят на бу-бохранителите, понижена бе материалната заинтересованост на производителите поради сравнително ниската цена на пашкулите и др. В резултат на това производството на пашкули през 2001 г. намаля до няколко десетки тона.
В страната се експлоатират около 5000 декара черничеви насаждения и около 1,5 милиона единични дървета, които са достатъчни за едно производство от над 500 тона сурови пашкули годишно.
Поради ценните физични и химични качества естествената коприна става все по-търсен артикул както на международния, така и на вътрешния пазар. Тази благоприятна конюнктура заедно с подходящите климатични и социални условия, опит и традиция в бубарството създава добри перспективи за увеличаване производството на пашкули в страната.
Пашкулопроизводството може да стане поминък на населението от планинските и полупланинските райони на страната. С отглеждане на буби може да се ангажират бубохранители във всички райони на нашата страна.
На сегашния етап от развитието на бубарството най-важните условия за разширяване на пашкулопроизводството са повишаване на изкупната цена на суровите пашкули, подобряване на режима за отглеждане на бубите, подобряване и разширяване на фуражната база, опазване на бубите от болести и неприятели.
Решаването на тези проблеми, наред с някои орга-низационно-технически въпроси, в най-голяма степен зависи от подобряване културата на бубохраненето и повишаване квалификацията на бубохранителите.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar