ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Висша Мистика 1-2 - Съставител: Елеазар Хараш

18,00 лв

14,40 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Петър Дънов
Година: 2012
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 170,232

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Мистиката е Път, по който душата се обновява с Любовта. Мистиката е Глас, който идва от недрата на Любовта Мистиката е едно Божествено чудо, едно Божествено явление. Мистиката е един аромат на Духа, аромат на Субстанцията. Мистиката е един аромат на тези души, които са постигнали Божественото явление < Любовта в себе си. Тези души ухаят, ухаят, ухаят. И тяхното ухание е тук и същевременно е отвъдно. Само мистикът може да влезе в истинския Храм, защото истинският Храм е собствената му душа. Само мистикът може да вижда, защото сърцето му е образувано от Дух и Истина само мистикът може да разбира, защото преди да разбира, той е живот.

Елеазар ХарашПРЕДГОВОР

Първата Заповед е Тайна на тайните и гласи: Бъди подобен на Бездната.

Старецът Хератор

Завърни се в себе си и Тайната ще те погледне.

Жрецът Атлант

Господ не се нуждае от добри хора, а от Синове Божии.

Първият Старец

Безпределния човек е рядка красота на Земята.

Жрецът Атлант

Няма ръце Той, но е прегърнал всички светове.

Първият Старец


Откъс от книгата:

Когато Бог спи
„Денем Бог твори, а нощем, когато спи, Той образува новите светове в Себе си. Тъй щото, в Бога има постоянен, вечен процес на творчество и създаване. Следователно щом Бог постоянно твори и създава, по същия начин и ние трябва да създадем в себе си нов свят." /стр.22/

Превръщане на греховете в скъпоценни камъни
„Грехът ще създаде само въглени. Обаче дойде ли Любовта, тя ще ги разтопи и ще направи от тях диаманти...Грехът създава простите камъни, които пък Любовта превръща в диаманти, в скъпоценни камъни. И тъй всичко това, което до сега е служило в живота ви като препятствия, когато дойде Любовта, тя ще го използува за създаване на вашите безсмъртни тела, умове и сърца..."/стр. 54, 55/

Идеалът на Твореца
„Казано е, че ние сме чада Божии, създадени по Негов образ и подобие. Значи някога, при създаването на вселената, ние сме били идеалът на Бога."/стр. 56, 57/

Мястото на безсмъртието
„Казвам: ние говорим за ума, за сърцето, за волята, за душата и за духа на човека, но де е всъщност човекът? ...Всяко място, през което се проявява човекът, ние наричаме „същина на разумния живот". Който знае това място, той е придобил закона на безсмъртието."/стр. 62, 63/

Реалността, която е отвътре
„...Кое е ценното в Библията? Един ще посочи известни места от Библията, втори ще посочи други някои и т.н. Обаче важно е да се каже, кое място в нея преставлява единството единението. Единението, единството се намира вън от Библията, а не вътре в нея. Сега за изяснение на мисълта си ще ви преведа следния пример. Представете си, че имате едно пиано... Това пиано за нас е дотолкова важно, доколкото чрез него може да се прояви Реалността или Разумността на живота. Де се крие тази разумност: в самото пиано или някъде извън него?...Реалното, разумното не е нито в пианото, нито в неговите клавиши, а в натискане на клавишите от някое разумно същество."/стр. 63, 64/

Явяването на Ева
„Защо сгреши Адам? ...Когато Бог го постави в рая, запита го: Как искаш да живееш - като животните или като Мене? Адам погледна Бога, погледна животните и каза: Някак ми допада повече да живея като животните. По този начин той сам се отдели в сърцето си от Бога и зачена, а Бог само извади заченатото от него. Така се яви Ева на света."/стр. 74/

Законът, който седи над доброто
„Смисълът на живота не седи само в това, да правим добрини.
Някой казва: човек трябва да бъде добър. Главната задача в живота не седи в това, да бъде човек добър, но да изпълнява Волята Божия."/стр. 76/

Красотата на помраченото съзнание
„Казвам: затъмнение или помрачаване често става и в съзнанието на човека. Който не разбира закона, ще се уплаши, а който го разбира, ще концентрира ума си, вниманието си, да запази будност на съзнанието си, докато премине тази тъмна зона. В това положение неверният ще се отрече от Бога, а разумният, търпеливият ше се свърже още по-здраво. Страхливият ще остане в тази тъмна зона, а безстрашният ще я премине и ще върви напред."/стр. 101/

В дълбочината на съзнанието
„...Дълбоката философия на живота... ни свързва със светове, които седят високо в нашето съзнание. Ще кажете: де са тези светове? - Те са над нас. В тези светове живеят същества разумни, велики, с култура много по-висока от нашата. Нашите мозъци представляват почва, земя за тях, върху която те орат и сеят. Щом разработят тази почва, те си отиват... Тези същества са от различна степен на развитие... И между тия същества има постоянна борба, защото не са от една и съща ложа. Едни от тях са от Бялата ложа, от Посветените, а други са от Черната ложа."/стр. 102истр. 103/

Тайната, която е над Бялата и Черната ложа
„Когато Бог създаде човека, Той му даде земята да я управлява, но същевременно го държи отговорен за всички лоши последствия от неговото управление. Невидимият свят държи отговорен за всичко не само човека, но и двете ложи, които са в постоянна борба помежду си."/стр.ЮЗ/

Космическият характер на човека
„Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе новото... В Писанието е казано, че около Бога ще останат само 24 старци с дълги бради, които ще отбелязват епохите, през които човечеството е минало. Всички други ще бъдат все по на 33 години..."/стр.59 и стр.60/
„Когато човек стане на 33 години, когато създаде нещо хубаво и велико в своя живот, той може да се нарече вече истински човек."/стр.25/

Мистичният път към Новораждането
„...Всеки, у когото Божественото се е заченало, трябва да го пази. Дълъг период се изисква, докато се родите изново от вода и Дух. Ако вървите по закона на самосъзнанието, това раждане е въпрос на далечното бъдеще; ако вървите по закона на космическото съзнание, то може да бъде в настоящия момент. За самосъзнанието разстоянието от земята до слънцето е милиони километри, когато за космическото съзнание това разстояние може да се вземе само за 8 минути. Ако пътувате с крилата на самосъзнанието... ще изминете разстоянието от земята до слънцето за 250 години."/стр.21/

Пробуждането на тайното съзнание
„У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнаниеето, исвръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съедният в едно."/стр. 119,120/

Човекът на абсолютната вяра
„Чиста, абсолютна вяра има онзи човек, на когото ръцете и краката са свързани, и при това е глух, ням и сляп, и седи той, уповава само на Бога и Нему се моли... Човекът на абсолютната вяра е герой и силен, защото се развързва сам отвътре. Слабия човек други го развързват, и то отвън."/стр. 126/

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar