ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Стария маг: Из моите записки - тетрадка Първа

5,00 лв

2,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Стария маг
Година: 2011
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 112

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Откъс от книгата

ПИСМОТО НА СТАРИЯ МАГ

I.

И изпроводи му Той, Великият Маг на Тайното знание дебел свитък, написан и изпъстрен с непонятни за него йероглифи -символи на тайни гадания! И беше обвит свитъкът в древен папирус, пожълтял и изтъркан от времето на живота; и беше свързан с червена, като алена кръв лентичка - символ на страстта, която предшества великото страдание, водещо към всемирния покой на живота!

И разгъна той свитъка на йероглифите и символите и нищо не разбра. И хвърли отчаян поглед към остарелия и пожълтял от времето стар папирус. И потърси в него да намери разгадката на тайните символи, написани с крачсстите знаци на йероглифите. И беше написано по него с перото на времето от кръвта на мъчениците:

„Изгори, стрий на прах Книгата на Загадките; размеси го със сълзите на нещастието; турни го в Чашата на Страданието и го изпии!"

„В опакото на нещата дири техния смисъл и истината!"

„Формата е сянка, не тичай след нея! Който я гони, бързо се уморява и на едно място стои. По-далече от формата не може да се отиде чрез знанието за сенките. Истината е скорпион, който самоубива този, който я намери, за да се роди отново и заживее с нея. Умри за света и възкръсни чрез живота на светлината. И ще познаеш великата тайна на мъдростта! И ще се възнесеш към Великия Източник на първопричината, дето всичко живее в Единия и Единият е всичко!"

И направи той това, което бс написано на стария, пожълтял от времето и живота, папирус: изгори Книгата на Загадките, стри я на ситен прах, размеси го със сълзите на нещастието, турна го в Чашата на Страданието и го изпи. И умря за света, и възкръсна чрез живота на светлината!

И въведе го тогава Великият Маг на Тайните науки в скрития храм на мъдростта. И видя той в него стоящи на светли престоли беловласи старци, пред които бяха прострени дебели рула - Книгите на Живота - и изучаваха в тях мъдростта на миналото, за да отгатнат съдбата на бъдещето!

И даде му Великият Магдванадесетолистов пергамент, когато го въведе в храма на мъдростта. И прочете той на първия лист на пергамента написано с едри букви, които светеха с мораво-зелени-кавия цвят на всрила:

„Само когато Слънцето грес, животът има смисъл!" И разгърна втория лист и прочете по него написаното: „Само когато реките текат, земята се разработва!' И буквите на написаното бяха направени от сапфир с ясносин цвят.

И разгърна третия лист на пергамента и прочете по него написаното с едри букви, червени като кръв - направени от сардий - думите:

„Само когато дъждът пада, сятото се благославя? А на четвъртия лист бе написано: „Когато плодовете узряват, душата се радва!' И буквите на написаното свстсха със златоцветния святкащ цвят на хрисолита, и бяха направени от него.

И разгъна той петия лист на пергамента и прочете на него: „Хранете се с плодовете на добродетелта." И думите на написаното блестяха с разноцветен блясък, като на халкидона. И прочете шестия лист, на който бс написано:

„Обичайте се и Господ ще бъде вън и вътре във вази!'

И буквите на написаното бяха издялани от всрил с мораво-зелсн цвят.

И разгърна нослсдващитс четири листа на пергамента и прочете по тях написано с разноцветни букви:

„Носете дрехите на правдата!"

„Обработвайте сърцата си с любовта!"

„Разкопавайте ума си с мъдростта!"

„Служете на душата си с истината!"

И на първия от четирите листа буквите бяха направени от сапфир с ясносин цвят. Л на втория бяха издялани от всрил с мораво-зслсникав цвят. На третия лист буквите бяха изваяни от хрисопрас с жълто-зсленикав бляскав цвят. А на четвъртия лист буквите бяха изрязани от смарагд с яснозелсн блясък.

И прочете той по останалите два последни листа написаното с издялани букви от аметист, които блестяха със своя геменужено син, облаковиден цвят:

„И Великият, Живият Баща на Мира, Отец на бъдещите векове, ще бъде с вас и вие с Него."

„Само тогава ще познаете истинския Бог и Агнето на Мира."

II.

И каза му Старият Маг на Тайните знания:

„Изгори първия лист на пергамента, стрий го на прах, турни го до сърцето си и тръгни слсд мене!'

И изгори той първия лист на пергамента, стри го на прах, турна го до сърцето си и, уловен за ръка от Стария Маг, тръгна след него...

И въведен бе в обширната Земя на Сенките. И всичко пред него беше покрито с покривалото на гъст черен мрак. И повдигна си ръката Старият Маг на Тайните знания, и направи знака със „сила", и каза непонятни за него „слова на сила", и веднага мракът започна да се разведрява...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar