ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Шамбала - брой 2 - 1991 год. Непериодично издание за източна философия, религия, изкуство и култура

6,50 лв

5,20 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: А. Илиева, С. Великова, Д. Илиев
Година: 1991
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 68

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 147-7

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ТИБЕТСКИТЕ ЙОГИ
ГАМПОПА - "Висшият път на ученичеството" /гл. 14-28/.............3

ОШО /БХАГВАН ШРИ РАДЖНИШ/ - Беседа върху "Песен за Махамудра" от Тилопа - превод от английски Константин Теодосиев.................19

МЪДРОСТТА НА ИНДИЯ.
"ВАЙШЕШИКА-СУТРА" от Канада - превод от руски Албена Илиева........................40

ВЕЛИКИТЕ УЧИТЕЛИ НА ИЗТОКА.
Дзонкхава......................51

ПОЕТИЧНИ СТРОФИ.
Из "Песни, приятни за слуха" от Цанян Гяцо, VI Далай-лама - превод от тибетски Димитър Илиев.........54

У-ШУ
Лечебни упражнения на Хуашанската даоска школа /5-8/.............58

Откъс от списанието:
ВИСШИЯТ ПЪТ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО НАСТАВЛЕНИЯТА НА ГУРУ
XIV. ПЕТНАДЕСЕТТЕ СЛАБОСТИ.
/1/ Посветилият се на религията показва слабост, ако позволи умът му да бъде завладян от светски мисли, докато пребивава в уединение.
/2/ Посветилият се на религията, който е глава на манастир, показ­ва слабост, ако се грижи за своите собствени интереси /повече, откол­кото за тези на братството/.
/3/ Посветилият се на религията показва слабост, ако не е старате­лен в съблюдаването на моралната дисциплина и не му достига само­ограничение.
/4/ Слабост се проявява в този, който стъпил на Пътя на Истината, ос­тава привързан към светските чувства на привързаност и отвращение.
/5/ Слабост се проявява в този, който веднъж отрекъл се от светс­кото и влязъл в Светия Орден, жадува да придобие заслуги.
/6/ Слабост се проявява в този, който олед като е уловил пробля- сък от Реалността, престава да проявява настойчивост в яасШапа /или йогистка медитация/ до настъпването на Пълно Просветление.
/7/ Слабост се проявява в този, който се е посветил на религията, за да стъпи на Пътя, а след това е неспособен да върви по него.
/8/ Слабост се проявява в този, който след като няма никакво дру­го занимание, освен религиозна привързаност, е неспособен да изкоре­ни в себе си недостойните постъпки.
/9/ Слабост се проявява в този, който избрал веднъж религиозната кариера, проявява колебание при влизането в мълчаливо уединение, след като знае добре, че храната и всичко необходимо ще му се даде без молба.
/10/ Посветилият се на религията, който показва окултни сили, ко­гато се занимава със заклинания или при изгонване на болести, показ­ва слабост.
/11/ Посветилият се на религията показва слабост, ако заменя све­щената истина за храна и пари.
/12/ Този, който се е посветил на религията, показва слабост, ако ловко превъзнася себе си, като заедно с това принизява другите.
/13/ Човекът на религията, който проповядва възвишеност на дру­гите, а сам не живее възвишено, проявява слабост.
/14/ Този, който изповядва религията и е неспособен да живее в уе­динение в своята собствена компания и дори не знае как да бъде при­ятен в компанията на другите, показва слабост.
/15/ Посветилият се на религията показва слабост, ако не е безразличен към комфорта и лишенията.
Това са Петнадесетте Слабости


Албена Илиева
Силвия Великова
Димитър Илиев
Константин Теодосиев - превод.
Даниела Зекина - художник.
Фирма "ШАМБАЛА" София 1991

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar