ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Зоология на гръбначните животни - Произход, еволюция, систематика и сравнителна анатомия на хордовите животни

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Проф. Цоло Пешев
Година: 1986
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 490

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 037-23

 

Обучението по зоология в университета е едно от основните в изграждането на биологични знания. То лежи в основата при овладяване на редица други биологични дисциплини, като морфологията, ембриологнята, физиологията, молекулярната биология, екологията и редица още други клонове на биологията.
Настоящият учебник е изграден от две части. Първата част обхваща материали по произхода, еволюцията и систематиката на хордовите животни, а втората прави сравнителноанатомичен преглед на системите и органите при гръбначните животни. Данните за произхода и еволюцчята на големите ci-.стематични категории (класовете) са дадени в самото начало при разглеждането на тези животни. Обърнато е особено внимание на екологичните предпоставки, т. е. на физикогеографските особености на онези периоди от историята на Земята, които са предизвикали и появата на едни или други форми в еволюцията на гръбначните животни. Успоредно с това се дават и новите морфологични — адаптивни, приспособления в появяващите се нови групи животни към променената околна среда. Това дава възможност да се проследи по-стройно еЕолюцията на гръбначните животни през миналите геологични времена. Обърнато е особено внимание на междинните и изходните форми при еволюцията. След това се прави систематичен преглед на отделните класове гръбначни животни, като се споменават и най-характерните представители в отделни семейства и родове.
Втората част от учебника, както бе отбелязано, е посветена на сравнителната анатомия на системите и органите. Материята е изложена във функционален аспект. Това ще позволи на студентите по-успешно да продължат изучаването на други биологични дисциплини и особено на физиологията на животните. От друга страна, сравнителното разглеждане на развитието и функциите на системите и органите хвърлят светлина и върху еволюцията на усъвършенствуване организацията на различните класове гръбначни животни.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar