ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Икономика,организация и планиране на общественото хранене

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Проф. Христо Хаджиниколов, Доц. Пею Пеев
Година: 1976
Формат: среден
Корица: твърда
Страници 400

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 13-20

 

Учебникът е предназначен за студентите от Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив, които се подготвят за инженер технолози в системата на общественото хранене в България.Той е съобразен с утвърдената учебна програма. В учебника са разгледани основните въпроси на икономиката, организацията и планирането на системата на общественото хранене в предприятията и заведенията в съответствие с принципите за ръководство на народното стопанство и неговите отрасли, залегнали в основните документи на партията и правителството, които третират тези проблеми.Теоретическите в ъпроси са свързани с практиката на общественото хранене.
В първата глава на учебника е отделено значително място на въпросите па потреблението, жизненото равнище на народа, сферата на общество ното обслужване и ролята на търговията през периода на изграждане на развито социалистическо общество в България, тъй като студентите от специалността не изучават тези въпроси в други отраслови дисциплини, а се подготвят за ръководители па производствената итъргоьската дейност на общественото хранене, което е важен фактор за повишаване на жизненото равнище.
В отделните раздели е дадена (под черта) литературата, която студентите могат да използуват, за да вникнат по-задълбочено в проблемите на икономиката, организацията и планирането на общественото хранене.
Учебникът може да се използува и от студентите от висшите икономически учебни заведения у нас — специалност икономика и организация па вътрешната търговия.
Той може да служи като учебно помагало по въпросите на икономиката, организацията и планирането на общественото хранене на ръководните работници и специалистите от МВТУ, ЦКС, Комитета за отдих и туризъм и техните предприятия и обединения и на ръководствата на столовете към заводи, предприятия, учреждения и учебни заведения. Учебникът може да се използува също така от студентите от полувисшите институти по туризъм и техникумите и средните професионални училища по обществено хранене.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar