ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Окото на бурята

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Патрик Уайт
Година: 1984
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 460

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Син, дъщеря, три медицин­ски сестри и една икономка са се събрали около смъртното ложе на Елизабет Хънтър. В смъртта, както и приживе, тя с разрушителна, неумолима сила управлява живота на ближните си. Върху тази, на пръв поглед проста, основа Патрик Уайт издига внуши­телен бароков строеж, не ос­тавя непосетено нито едно не­гово кътче, като оголва пред изненадания читател живота на героите с цялата им жал­ка, комична същност.
За тази своя книга големи­ят австралийски писател бе удостоен през 1973 година с Нобеловата награда за литера­тура.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ
БЛАГА ДИМИТРОВА
БОЯН БИОЛЧЕВ
ВЕРА ГАНЧЕВА
ДИМИТЪР ГУЛЕВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ
КАМЕН КАЛЧЕВ
КРЪСТАН ДЯНКОВ
ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА
НАТАША МАНОЛОВА


ДЖАКАРУ В КРАЛСКАТА АКАДЕМИЯ

През 1983 година в Австралия избухнаха горски пожари — нещо, което често е ставало. Беше февруари и австралийското лято клонеше към края си, наближаваше есента, която в Южното по­лукълбо започва тогава, когато на нашия континент идва пролет­та. Пламъците опустошиха обширни площи и научните комента­тори се съгласиха с метеоролозите: едва когато стане възможно приложението на изкуствено предизвикани валежи, ще има ефи­касно средство срещу горските пожари. Пустинята и този път настъпи.
За настъплението на пустинята Патрик Уайт беше писал де­сетилетия преди това. Той имаше пред вид друго настъпление и друг вид пустиня: „Навсякъде в духовния живот се разпростира Велика австралийска пустиня. Там разумът се цени най-ниско, богатият е стълб на обществото... Красиви момичета и момчета гледат света с невиждащи невинни сини очи... Те виждат само мощните коли, големите мускули... Признават за ядене само стейк и пай.“
Условията, в които бяха написани тези думи, са следните: в Австралия след военните години настъпва икономически подем — материалното благополучие расте; заедно с него настъпва и кон­серватизмът. Стопанските кризи са абстрактно понятие за младите, избледнял спомен за по-старите. Говори се за прираст, за разви­тие, за настъпление. Малцина си дават сметка, че това е двойно настъпление на консерватизма — в обществено - политическия живот и в културата. Сред тези австралийци е Патрик Уайт.
Опозицията е естествено — също на два фронта. В поли­тиката тя се противопоставя предимно на действията на Вашинг­тон в Далечния Изток, във Виетнам, преди това в Корея. Опозиционно крило има и сред хората, които пишат, рисуват, правят кино и театър. И тъкмо на тази духовна опозиция се дължат ис­тинските постижения на австралийската култура. Книгите на Патрик Уайт са опит да се усвои духовната пустиня на Австралия.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar